Enquêtes en meer van MIND

Zelf je medische gegevens beheren, twee enquêtes van MIND en graag je aandacht voor het Cliëntenpanel van de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon.

I. Eigen baas over je eigen medische gegevens: Hoe kan dat? – Digitale bijeenkomst donderdag 17 december 2020 van 15:00 tot 17:00 uur.

Met een PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving) kun je zelf je eigen medische gegevens beheren. Verken jouw mogelijkheden en doe mee met deze bijeenkomst. In de bijlage vind je meer informatie. Voor aanmelding klik je hier: aanmelding.

II. Wat heb jij met zingeving, spiritualiteit?

Moet er in de ggz meer aandacht komen voor zingeving en spiritualiteit? En hoe moet dat er dan uit zien? Fijn als je mee wilt denken! Bijgaande vragenlijst kun je tot en met 14 december 2020 invullen. Bij voorbaat dank. Klik hier om van start te gaan: online enquête.

III. Wat zijn jouw ervaringen met de Wet verplichte ggz?

De Wet verplichte ggz (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. De wet is op 1 januari 2020 in werking getreden. MIND is het landelijk platform voor psychische gezondheid en zet zich in voor de belangenbehartiging van cliënten, familie en naasten bij de uitvoering van de Wvggz. Daarom willen we nu graag weten wat je van de Wvggz vindt.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20-30 minuten. Je antwoorden op de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet terug te leiden zijn tot jou als persoon. De enquête loopt van 7 december tot en met 23 december 2020. Jouw antwoorden helpen ons om jullie stem te laten horen bij politici, beleidsmakers en zorgprofessionals.
Heb je ervaring met de Wet verplichte ggz, als (ex-)client, familielid of naastbetrokkene? Dan nodigt MIND je uit om een vragenlijst in te vullen over jouw ervaring met deze wet.
Dit is de link naar de enquête: link.

IV. Meld je aan voor het Cliëntenpanel van de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon!

Om te testen of de kwaliteit van het vertrouwenswerk en de ondersteuning van cliënten verder kan verbeteren en om voorgenomen beleid te toetsen, heeft de Stichting PVP een cliëntenpanel. Het panel bestaat uit twaalf leden uit verschillende regio’s. De meeste leden zijn tevens lid van een cliëntenraad van een ggz-instelling. Het panel brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over onderwerpen die te maken hebben met het pvp-werk. De adviezen van het panel zijn zwaarwegend bij beslissingen over het beleid van de Stichting PVP. Er vindt altijd een terugkoppeling plaats aan het panel. Het panel wordt ondersteund door twee patiëntenvertrouwenspersonen.Er is regelmatig een vacature bij het cliëntenpanel. Om zitting te kunnen nemen in het cliëntenpanel is het belangrijk dat je kennis en ervaring hebt binnen de ggz. Daarbij is ervaring binnen een cliëntenraad van een ggz-instelling een pré. Het panel komt vier keer per jaar bij elkaar in Utrecht, in de eerste week van de maanden maart, juni, september en december. De agenda met bijlagen wordt ruim van tevoren verstuurd. Van de leden van het panel wordt verwacht dat zij van tevoren de stukken lezen en hun mening daarover geven tijdens de bijeenkomst. De zittingstermijn is drie jaar en die kan één keer verlengd worden. Voor deelname aan de bijeenkomsten ontvang je een passende vergoeding. Heb je belangstelling om zitting te nemen in het cliëntenpanel, neem dan contact op met Cocky Oppelaar, voorzitter Cliëntenpanel, via of 06-47090517

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top