Cursus WRAP – Wellness Recovery Action Plan

Datum

02 okt 2023
Ongoing...

Tijd

10:00 - 12:30

Kosten

€30.00

De WRAP wordt gegeven door de gecertificeerde, ervaringsdeskundige facilitators Corine Strausz en een nieuwe facilitator. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van twee en een half uur en kost €30,-. De WRAP is ontwikkeld voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn maar is eigenlijk geschikt voor iedereen die een steun in de rug kan gebruiken.

De kennismaking van de cursus is op 18 september van 10.00 – 11.15 uur. Deze is gratis te bezoeken!

De WRAP (Wellness Recovery Action Plan) helpt je om de regie over je leven op te pakken. Je doet dat op basis van jouw ervaringen. De uitwisseling van ideeën, het vinden van (h)erkenning en wederzijds begrip in de deelnemersgroep dragen bij aan het hervinden van eigen mogelijkheden. Je beschrijft wat je nodig hebt om je goed te voelen. Dat kan over alle facetten van je dagelijks leven gaan. Vervolgens werk je in zes stappen uit wat je zelf kunt inzetten om te voorkomen dat je uit balans raakt.

De WRAP werkt met 5 kernbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. De WRAP is een heel concreet en compleet model met zeven onderdelen: een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, een dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: wat heb ik nodig om me goed te voelen en om dit vast te kunnen houden. De WRAP is niet zwaar om te volgen, maar erg leuk. Hij is positief geformuleerd en toekomstgericht. En de WRAP is helemaal van jou!

De kennismaking van de cursus is op 18 september van 10.00 – 11.15 uur. Deze is gratis te bezoeken!

Aanmelden en informatie bij Corine Strausz.
E-mail: 
Telefoonnummer: 024 – 32 499 75

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top