WRAP-cursus

Datum

06 jun 2023

Tijd

13:30 - 16:00

Kosten

€20.00

De WRAP (Wellness Recovery Action Plan) helpt je om de regie over je leven op te pakken. Je doet dat op basis van jouw ervaringen. De uitwisseling van ideeën, het vinden van (h)erkenning en wederzijds begrip in de deelnemersgroep dragen bij aan het hervinden van eigen mogelijkheden. Je beschrijft wat je nodig hebt om je goed te voelen. Dat kan over alle facetten van je dagelijks leven gaan. Vervolgens werk je in zes stappen uit wat je zelf kunt inzetten om te voorkomen dat je uit balans raakt.De WRAP werkt met 5 kernbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. De WRAP is een heel concreet en compleet model met zeven onderdelen; een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, een dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: wat heb ik nodig om me goed te voelen en om dit vast te kunnen houden. De WRAP is niet zwaar om te volgen, maar erg leuk. Hij is positief geformuleerd en toekomstgericht. En de WRAP is helemaal van jou!

De Kentering

Locatie

De Kentering
Limoslaan 10

Organisator

Corine Strausz
Scroll to Top