Gedwongen opname leidt niet langer tot stopzetting uitkering

Goed nieuws voor ggz-cliënten met een bijstandsuitkering: een gedwongen opname leidt niet langer tot het stopzetten van hun uitkering. Afgelopen dinsdag heeft een meerderheid in de Tweede Kamer een amendement gesteund dat het behoud van uitkering bij dwangopnames mogelijk maakt. Voor mensen die vrijwillig zijn opgenomen gold al langer dat zij hun uitkering behouden.

Voorheen was het nog zo dat mensen die gedwongen opgenomen werden hun bijstand kwijtraakten. Dit had vaak tot gevolg dat schulden toenamen en mensen soms zelfs dakloos raakten omdat ze hun woning verloren.

Eigenlijk was de maatregel, dat mensen hun bijstandsuitkering kwijtraken bij gedwongen opname, bedoeld voor gedetineerden die in de gevangenis zitten. In de praktijk werd deze maatregel echter ook toegepast als mensen opgenomen werden op basis van de Wet Verplichte ggz. Al eerder had belangenorganisatie MIND hierover aan de bel getrokken bij de Tweede Kamer. Nu is er dus gehoor gegeven aan deze kritiek.

De indieners van het amendement – SP, GroenLinks, PvdA, PVV en JA21 – willen dat het recht op algemene bijstand behouden blijft voor mensen die een gedwongen opname krijgen. Op deze wijze wordt voorkomen dat cliënten na een opname worden geconfronteerd met financiële problemen.

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top