Geestelijke gezondheidszorg schiet tekort bij cliënten met ernstige aandoeningen

Onlangs verscheen een artikel in Trouw over hoe de zorg voor mensen met ernstige psychische klachten in Nederland steeds meer tekort schiet. Cliënten worden opgezadeld met verkeerde diagnoses, van effectieve behandeling is nauwelijks sprake en de wachtlijsten worden steeds langer.

In het artikel van Trouw staat een interview met de 29-jarige Kaya, die uit een gebroken gezin komt (vader is alcoholist, broer heeft autisme) en al sinds haar dertiende in behandeling is. Ze heeft de diagnose borderline en slikte 32 pillen per dag. Sinds ze op haar vijftiende een zelfmoordpoging deed, is ze regelmatig opgenomen geweest en in een isoleercel geplaatst. 

Samen met 95 andere mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen heeft Kaya deelgenomen aan een wetenschappelijk onderzoek van zorginstelling GGNet. Uit dit onderzoek blijkt dat de helft van de cliënten met een verkeerde diagnose rond loopt. 

Deze groep heeft vaak meerdere problemen op verschillende levensgebieden: geen werk, geen relatie, weinig vrienden, schulden en verslavingen. De behandelkosten voor deze mensen zijn hoog en slokken twee derde van het totale budget van de GGZ op. De resultaten van de behandeling zijn vaak summier; het is eerder een kwestie van pappen en nathouden en voorkomen dat mensen in een crisis belanden, dan dat er sprake is van herstel. De bezuinigingen en ambulantisering (mensen thuis behandelen in plaats van in een instelling) hebben de situatie er niet beter op gemaakt. 

Om deze groep echt te helpen, moet hulp worden geboden op diverse niveaus. Dit betekent, behalve therapie aanbieden, ook mensen helpen aan een fatsoenlijke woning, zinvolle dagbesteding, sociale contacten en hun schulden wegwerken.  

Het probleem volgens belangenorganisatie MIND is echter dat de GGZ teveel gefocust is op de diagnose, terwijl andere levensgebieden net zo belangrijk zijn. Met alleen pillen voorschrijven en symptoombestrijding kom je er niet. Meer heil ziet MIND in zelfregiecentra en cliëntenorganisaties, waar cliënten herstelcursussen kunnen volgen, met ervaringsdeskundigen kunnen samenwerken en lotgenoten kunnen ontmoeten. 

Hoewel de problemen nog lang niet zijn opgelost, is er de laatste tijd wel meer aandacht voor mensen met ernstige psychische klachten. Dit is mede te danken aan Charlotte Bouwman (op de foto), die demonstreerde bij het Ministerie van Volksgezondheid tegen de wachtlijsten in de GGZ. Haar actie werd door diverse media opgepikt.  

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top