Gemeente Nijmegen start pilot met indicatievrije dagbesteding

De gemeenten Nijmegen en Berg & Dal willen in 2021 een pilot starten om van dagbesteding een algemene voorziening te maken. Dit betekent concreet dat mensen met een psychische kwetsbaarheid of lichamelijke beperking niet langer een indicatie nodig hebben om gebruik te maken van dagbesteding.

Sinds 2015 was het verplicht dat je een indicatie van het sociaal wijkteam moest hebben om toegang te krijgen tot gespecialiseerde dagbesteding. Dit hield praktisch in dat een keukentafelgesprek nodig was. Echter bleek ook dat sinds 2017 een afname te zien was van het aantal bezoekers van dagbestedingscentra.

De gemeente heeft nu besloten om de voorwaarde van een indicatie te schrappen, net als bij ouderen, om o.a. de volgende redenen:

-het verminderen van bureaucratie door te stoppen met indicatiestelling, waardoor cliënten minder intakes nodig hebben

-het laagdrempeliger en toegankelijker maken van dagbesteding

-verminderen van onrust en onzekerheid bij cliënten over het toekennen en verlengen van indicaties

De pilot met indicatievrije dagbesteding zal gemonitord worden door de gemeente. Mochten bovenstaande doelen uitkomen, dan zal de pilot waarschijnlijk verlengd worden.

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top