Kwetsbaarheid en veerkracht in tijden van corona: vragenlijst

Vanuit de HAN is een vragenlijst opgesteld om inzicht te verkrijgen in hoe de veerkracht van mensen met psychische problematiek vergroot kan worden in deze tijden van corona.

Om een compleet beeld te krijgen van wat nodig is in deze tijd, worden mensen die het betreft uitgenodigd om de vragen te beantwoorden.

Vooral het perspectief van burgers die zelf last hebben van psychische problematiek en het perspectief van naasten en andere betrokkenen is belangrijk.

Alleen samen kunnen we in kaart brengen wat nú bruikbaar en helpend is om de veerkracht te vergroten. Als professionals, maar ook als burgers en samenleving.
Helpt u mee? Het invullen van de vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten. Delen wordt gewaardeerd!

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top