Meer mensen met psychische klachten in coronatijd, maar minder suïcides

Het aantal mensen dat hun psychische klachten ziet toenemen door de coronacrisis is met een flink deel gestegen, blijkt uit recent onderzoek van MIND. In een vorig onderzoek in maart gaf de helft aan dat ze meer klachten ervaren, momenteel is dat opgelopen tot bijna 65%.

Ook de aard van de klachten die mensen ervaren is veranderd: met name spanning en stress worden veel genoemd, terwijl in het vorig onderzoek mensen aangaven vooral angst en paniek te ervaren. Dat mensen momenteel minder paniek ervaren ligt wellicht aan het feit dat ze gewend zijn geraakt aan de aanwezigheid van het coronavirus.

Verder geven meer mensen aan dat hun hulpverlening weer op gang is gekomen; op dit moment heeft slechts 23% van de psychisch kwetsbare mensen geen zorg. Daarentegen is dagbesteding nog nauwelijks op gang gekomen – 80% van de cliënten geeft aan geen dagbesteding te ontvangen. De verwachting is dat na 1 juni wel meer dagactiviteitencentra open gaan.

Tot slot zijn er ook mensen met een psychische kwetsbaarheid die wel varen bij de coronamaatregelen. Zo geven sommigen aan meer rust en minder prikkels te ervaren omdat het minder druk is. Anderen voelen zich minder buitengesloten omdat nu iedereen in dezelfde positie zit. Ook is het aantal suïcides met 15% tot 20% afgenomen. De  verklaring hiervoor is onduidelijk.  Volgens onderzoeker Bauke Koekoek komt wellicht doordat cliënten zich minder ‘anders’ hebben gevoeld de laatste tijd, omdat er nu veel meer mensen zijn die zich ontheemd voelen.

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top