Mensen met psychische kwetsbaarheid ontzien bij avondklok

Mensen die vanwege hun psychische aandoening – denk aan zware trauma’s of een angststoornis – behoefte hebben aan buitenlucht, mogen toch na negen uur ’s avonds en ’s nachts naar buiten. Dit heeft staatssecretaris Blokhuis laten weten.

Mocht je na negen uur ’s avonds naar buiten willen gaan, dan is het wel goed om een document bij je te dragen waarmee je kunt aantonen dat je een psychische aandoening hebt. Denk aan een crisiskaart, een afsprakenkaart van je hulpverlener of een briefje met de gegevens van je hulpverlener. Dit voorkomt dat je een boete krijgt.

Aandacht voor psychisch kwetsbare burgers in Nijmegen

Ook in de Nijmeegse gemeenteraad is een motie ingediend om aandacht te vragen voor de positie van psychisch kwetsbare burgers tijdens de lockdown. Deze motie vraagt de gemeente te onderzoeken wat de negatieve gevolgen van de lockdown voor mensen zijn, en na te gaan hoe deze gevolgen op korte en lange termijn kunnen worden beperkt.

Daarnaast verzoekt de motie de gemeente Nijmegen om, samen met sociale wijkteams en welzijnsinstellingen, te onderzoeken of er meer activiteiten en hulpverlening voor psychisch kwetsbare mensen kunnen worden georganiseerd en gestimuleerd. Ook wordt het idee geopperd van de oprichting van een fonds voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in Coronatijd.

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top