Nieuwe Wajongwet aangenomen

Afgelopen week heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Wajongwet. De nieuwe wet zou het makkelijker en voordeliger moeten maken voor Wajongers om aan het werk te gaan, maar er zijn ook groepen voor wie werken nu minder aantrekkelijk wordt. 

Om te beginnen verandert er niets voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en een volledige Wajonguitkering ontvangen. Zij blijven dezelfde uitkering houden. Wel gaat er iets veranderen voor hoogopgeleide Wajongers.

Voor hoogopgeleide Wajongers gold in het verleden dat zij recht hadden op hetzelfde loon dat iemand met een vergelijkbare opleiding zou verdienen. Dat vervalt in de nieuwe wet, waardoor zij er in het slechtste geval enkele honderden euro’s per maand op achteruit kunnen gaan. Wel komt er een garantieregeling, op grond waarvan werkende Wajongers die er op achteruit gaan in de nieuwe wet, worden gecompenseerd voor eventuele inkomensderving. Deze garantieregeling geldt echter niet voor nieuwe instroom. 

Belangenorganisaties hebben al laten weten dat zij een rechtszaak willen aanspannen tegen de overheid, omdat zij de nieuwe regels in strijd vinden met het VN-verdrag voor mensen met een beperking. 

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top