Nieuwsberichten over psychosegevoeligheid vaak stigmatiserend

Mensen met psychosegevoeligheid herkennen zich vaak niet in de wijze waarop de media berichten over psychoses. Dit blijkt uit een enquête die Samen Sterk Zonder Stigma in samenwerking met patiënten- en familieorganisaties onlangs gehouden heeft. Aan de enquête deden 438 mensen mee, waaronder mensen die zelf te kampen hebben met psychoses.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat mensen met psychosegevoeligheid zich niet herkennen in de media, met name als het gaat om berichten over verwarde personen. Het beeld dat ontstaat in de media is dat mensen met psychosegevoeligheid veel overlast zouden geven en een gevaar zijn voor hun directe omgeving. Dit terwijl de meeste mensen met psychosegevoeligheid een gewoon leven leiden, waarbij slechts incidenteel sprake is van overlast of geweld. In nieuwsberichten wordt echter vooral gefocust op de gevallen waarin het fout gaat.

De deelnemers aan de enquête gaven ook tips om de berichtgeving te verbeteren. Bijvoorbeeld door beter uit te leggen wat een psychose is, nieuwsberichten nuchter en zakelijk te houden, en meer compassie te tonen met mensen met psychosegevoeligheid. Ook het aan het woord laten van ervaringsdeskundigen wordt door de respondenten genoemd als verbeterpunt.

Tijdens de internationale Psychosis Awareness Day op 24 mei jongstleden is door Samen Sterk Zonder Stigma en andere organisaties aandacht gevraagd voor het probleem van stigmatiserende nieuwsberichten.

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top