Overheveling zorgtaken naar gemeenten mislukt

De decentralisatie – het overhevelen van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten – is grotendeels mislukt. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een pas uitgebrachte evaluatie. 

In 2015 besloot het kabinet om verschillende zorgtaken, zoals jeugdzorg en begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid, onder te brengen bij gemeenten. De reden hiervoor was dat gemeenten dichter bij de burger stonden en dus beter zicht hadden op wat mensen aan hulp nodig hadden. Zelfredzaamheid en participatie waren hierbij de sleutelwoorden. Ook moesten mensen met een zorgbehoefte een groter beroep doen op hun eigen netwerk. 

Nu, vijf jaar later, blijkt dat deze filosofie niet heeft gewerkt. Zo zijn bijvoorbeeld mensen die vallen onder de Participatiewet er nauwelijks op vooruitgegaan, sterker nog, sommigen zijn er zelfs op achteruitgegaan. Ook de arbeidsparticipatie is niet verbeterd. Ook in de jeugdzorg zijn er nog steeds veel wachtlijsten en hebben gemeenten te kampen met tekorten. 

Gemeenten verwachten te veel van kwetsbare burgers en hun netwerk, concludeert het SCP. Vaak kunnen mensen onvoldoende voor zichzelf zorgen en is hun sociale netwerk te beperkt. Sommige politici stellen dat de decentralisatie in feite niet meer was dan een ordinaire bezuiniging. 

Deskundigen pleiten voor een realistischere kijk op zelfredzaamheid en een versimpeling van regels en procedures. Dit moet leiden tot minder bureaucratie. Maar de vrees is ook dat deze adviezen voorlopig blijven liggen door de coronacrisis en de verkiezingen van volgend jaar. 

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top