Screening onder jongeren kan suïcide voorkomen

Uit recent onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en GGZ Oost-Brabant blijkt dat screening en training depressies en suïcides onder jongeren kunnen voorkomen. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op middelbare scholen in Oost-Brabant. 

De regio Oost-Brabant was niet toevallig uitgekozen – al uit onderzoek van 2011 van GGZ Oost-Brabant bleek dat jongeren daar vaak blijven rondlopen met depressieve klachten voordat ze hulp zoeken. Daarnaast vinden er ook relatief veel suïcides plaats in Oost-Brabant onder jongeren. De oorzaak hiervan is nog steeds onbekend.

15.000 scholieren kregen een vragenlijst voorgelegd, waarin ze antwoord konden geven op allerlei vragen over mentale gezondheid en psychische problemen. Zodra leerlingen een positief antwoord gaven op de vraag of zij wel eens aan zelfdoding dachten, werden zij binnen 48 uur doorverwezen naar een gespecialiseerde verpleegkundige van de GGD. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat 10 procent van de middelbare scholieren te kampen heeft met depressieve gevoelens en suïcidale gedachten. 

De afgelopen 10 jaar is suïcide de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren geweest. Het merendeel van deze jongeren liep al langer rond met depressieve klachten, maar slechts een minderheid was in beeld bij zorgverleners.

De uiteindelijke bedoeling van het huidige onderzoek is om alle middelbare scholieren in Nederland regelmatig te screenen met de vragenlijst. Ook kunnen de resultaten van het onderzoek gebruikt worden voor richtlijnen om zelfdoding te voorkomen.  

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top