Vragenlijst corona MIND

MIND onderzoekt de gevolgen van corona.

MIND doet onderzoek naar de ervaringen in coronatijd van cliënten en naasten in de ggz. In dit onderzoek ligt de nadruk op blijvende gevolgen die mensen ervaren als gevolg van corona en coronamaatregelen.

De vragenlijst staat in ieder geval open tot en met dinsdag 2 november 2021:
vragenlijst.dezorgvraag.nl//heeftcoronablijvendegevolgenvoorjou

MIND gebruikt de resultaten van het onderzoek om de belangen van ggz-cliënten en hun naasten te behartigen. De resultaten van het eerdere coronaonderzoek vind je op de website van MIND:
mindplatform.nl/nieuws/corona-onderzoek-mind-nieuwe-uitvraag-en-alle-resultaten-tot-nu-toe.

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top