Ons pand het T-Huis aan de Limoslaan 10 te Nijmegen

De nieuwe nieuwsbrief is uit!

Nieuwsbrief Voorjaar 2022 NR 46 Verkiezingsmagazine

Met de volgende artikelen:
Buurtteams leveren snel en direct ondersteuning
Kom in beweging
Kies wijs met de kieswijzer
Lotgenotengroepen
Wat armoede met je doet
In gesprek over zorg en welzijn

Klik ergens in dit vak om de nieuwsbrief te lezen.

De Kentering in Nijmegen biedt cliëntondersteuning  en informatie aan mensen met een psychiatrische achtergrond of psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen.

Het is ook een plek waar cursussen plaatsvinden, waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten, waar ruimte is om eigen initiatieven te ontwikkelen, zoals het project Gek in de Klas,  en waar aandacht besteed wordt aan collectieve belangenbehartiging. Bij De Kentering zijn ervaringsdeskundigen actief; we werken er samen met professionals.

De gemeente Nijmegen financiert de cliëntondersteuning en is dus gratis. Deelnemen aan een cursus of activiteit brengt soms wel geringe kosten met zich mee.

Contact opnemen kan via een email, de telefoon of gewoon langskomen tijdens de openingsuren op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.

“De Kentering is onafhankelijk van ggz-instellingen of andere zorgaanbieders. We zijn grotendeels cliëntgestuurd. Bij De Kentering zijn ervaringsdeskundigen actief; we werken er samen met professionals.”

De Kentering doet aan de volgende activiteiten:

Scroll to Top