Activiteiten

De Kentering biedt onderdak aan verschillende initiatieven die ontwikkeld zijn door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een daarvan is GEK in de KLAS. Dit is een zelfstandig voorlichtingsproject dat door De Kentering gefaciliteerd wordt. De getrainde voorlichters bieden een boeiende mix van feiten en eigen ervaringen. Bezoek de site www.gekindeklas.nl
voor meer info over de gastlessen, of om je aan te melden als voorlichter.

Een ander initiatief is ZEBRA (dat staat voor Zelfbeschadiging Erkennen Begrijpen Reduceren Accepteren).
ZEBRA organiseert lotgenotengroepen bij De Kentering voor mensen die zichzelf beschadigen, of dit hebben gedaan. Hierbij worden verschillende thema’s besproken, waarbij deelnemers elkaar tips kunnen geven en bij elkaar een luisterend oor vinden. Zie www.zebravoorlichting.nl voor meer informatie.

De rockband Gently Overdone is ook een voorbeeld van hoe een groep zelfstandig zijn activiteit bij de Kentering kan voortzetten. De band was oorspronkelijk een activiteit van Pro Persona, maar staat nu op eigen benen en repeteert wekelijks bij De Kentering.

Activiteiten van De Kentering

Voorlichting

GEK in de KLAS

Een bijzondere plaats binnen onze voorlichting aan scholen (alle niveaus behalve basisonderwijs) neemt het project GEK in de KLAS in. De ervaringsdeskundigen daarvan zijn getraind om les te geven over psychiatrische kwetsbaarheden en vertellen ook op persoonlijke wijze over hoe het is om daarmee te leven. Gastlessen worden ook hier altijd compleet afgestemd op de vraag van de school.

Benieuwd naar GEK in de KLAS? Neem een kijkje op http://www.gekindeklas.nl/

Wilt u dat onze reguliere ervaringsdeskundigen of die van GEK in de KLAS voorlichting of een gastles geven bij uw organisatie, neem dan contact op met ons op.

Cursussen

WRAP: Wellness Recovery Action Plan

Wat is WRAP?

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. De WRAP werkt met 5 kernbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Je maakt een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, wat je basis is voor de verdere WRAP.

De WRAP is een heel concreet en compleet model met zes onderdelen: het dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: bepalen wat ik nodig heb om me goed te voelen en om dit vast te kunnen houden.

Het is een zelfhulpinstrument, in de jaren negentig ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Zij constateerde na een langdurig verblijf in de ggz dat de zorg niet bood wat zij nodig had. Op basis van haar eigen ervaring en gesprekken met andere cliënten van de ggz ontwikkelde zij de WRAP. Allen ontdekten dat zij zelf kracht en middelen in huis hadden om meer grip op hun eigen leven te krijgen en een beter leven te leiden.

De WRAP is serieus, maar niet zwaar om te volgen. Het is positief geformuleerd, toekomstgericht en leuk om te volgen.

In acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur maak je een begin met je eigen WRAP. Jij kan daar zelf verder aan werken, schaven en veranderen. WRAP helpt om het herstel vorm te geven en om de hulpvraag steeds scherper te formuleren.

“WRAP ondersteunt individueel herstel en eigen regie in een leven met of zonder een psychiatrische aandoening”

En de WRAP is helemaal van jou: jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie! Voor iedereen een handig hulpmiddel om je goed te blijven voelen. De uitwisseling van ideeën en het vinden van (h)erkenning en wederzijds begrip in groepsverband dragen bij aan het hervinden van eigen mogelijkheden.

De WRAP is voor iedereen, in welk stadium van het leven je je ook bevindt. Je ontmoet ook mensen met verschillende achtergronden met hetzelfde doel; je beter gaan voelen en dit vast te houden. De WRAP is zowel voor mensen met een psychische als lichamelijke kwetsbaarheid. Eigenlijk zou iedereen de WRAP moeten volgen! Je denkt dat je jezelf kent, maar de WRAP maakt je een stuk bewuster en wijzer over jezelf en je kwetsbaarheden.

De WRAP is een proces; de WRAP verandert tijdens je leven voortdurend; hij groeit met je mee. Maar de basis blijft gelijk. Zo ontwikkelt de WRAP zich tot een flexibele leidraad in het dagelijks leven.

De training wordt gegeven door o.a. de gecertificeerde, ervaringsdeskundige facilitators Corine Strausz en Carolina Buitenhuis. Hij bestaat uit 8 bijeenkomsten van twee en een half uur en kost €20,-. De WRAP is ontwikkeld voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn maar is eigenlijk geschikt voor iedereen die een steun in de rug kan gebruiken.

Stukje over de facilitator Corine Strausz

“Ik ben Corine Strausz, ben 48 jaar en woon in Afferden (bij Druten) in een opknapboerderij. Daarvoor woonde ik 24 jaar in Nijmegen. Ik ben getrouwd en heb geen kinderen.

Ik ben psychologe en heb 11 jaar een eigen praktijk gehad. Ik ben ook ervaringsdeskundige; heb vele toppen en dalen gekend. Gelukkig ben ik nooit opgenomen. In het voorjaar van 2014 maakte ik kennis met de WRAP. Het was de enige cursus die mij echt raakte en waar ik echt wat aan had. In het najaar van 2014 heb ik de facilitatorsopleiding gevolgd. Ik ben zo enthousiast over de WRAP, omdat het heel compleet is, positief geformuleerd is, je je bewust wordt van dingen, waar je nauwelijks over nadenkt en heel optimistisch is.

Ik heb de WRAP-cursus nu 12 keer gegeven. Ik kijk er erg naar uit om je te ontmoeten en samen het WRAP-avontuur aan te gaan.”

Wijzer Werken met Ervaring! - WWmE​

Wijzer Werken met Ervaring

Wijzer Werken met Ervaring is een oriëntatiecursus in ervaringsdeskundigheid.
Je leert om op een andere manier betekenis te geven aan je persoonlijke ervaringen: van je eigen ervaringen ga je naar ervaringskennis en zo bouw je aan jouw ervaringsdeskundigheid.

De WWmE past bij jou als je je eigen ervaringen met de psychiatrie of psychische kwetsbaarheid wilt inzetten in de praktijk.

Als je de cursus hebt gevolgd heb je een goed beeld van ervaringsdeskundigheid en je kunt – als je dat wilt – jouw ervaringen gebruiken als vrijwilliger of betaalde kracht.
Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting of trainingen, individuele ondersteuning of het deelnemen aan een cliëntenraad.

Wie de cursus succesvol afrondt, ontvangt een certificaat van deelname.
Het is geen diploma, maar kan wel een opstap zijn voor één van de opleidingen gericht op de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid.

Niek vond dankzij de cursus (Wijzer Werken Met Eigen Ervaring – WWMEE: de voorloper van WWmE) een weg uit een diep dal.
Hij heeft zijn ervaringen gedeeld.
Zie link: Cursus wijst Niek de weg omhoog
Groepsfoto WWmE 2021

“Aandacht geven en ruimte maken voor herstel”

De WWmE is opgebouwd uit drie blokken van ieder vier weken.

In het eerste blok staan de kernbegrippen van herstel centraal en maak je de koppeling met de eigen (herstel)ervaringen. Je vertelt ook jouw herstelverhaal.

In blok twee maak je kennis met de praktijk. Er zijn lessen met gastdocenten (ervaren ervaringsdeskundigen) en is er de ruimte om een organisatie/werkplek te bezoeken.
Iedere cursist doet onderzoek naar een zelf bepaald onderwerp. Je presenteert jouw onderzoek aan de groep.

In blok drie leer je de belangrijkste vaardigheden die je moet kennen als ervaringsdeskundige. Door middel van rollenspellen oefenen we praktijksituaties.
Je sluit de cursus af met een eindpresentatie.

Interesse, aanmelding

De cursus start op donderdag 7 oktober 2021
van 14.00 tot 17.00 uur bij De Kentering, Limoslaan 10, Nijmegen.

Kosten: € 30,- voor de gehele cursus, inclusief reader en koffie & thee.

Je maakt voorafgaand aan de cursus kennis met de trainers Hans en Ilja. Samen kijken we of de cursus bij je past en op het goede tijdstip in jouw herstel past.

Geïnteresseerd? Bel of mail:

Telefoon: 024-3249975
E-mail:

Cursus Omgaan met een naaste met depressie

Wat is het?

Leven met iemand met een depressie is zwaar. Als uw naaste familie, partner of vriend een depressieve stoornis heeft, is het soms moeilijk om zelf optimistisch te blijven. In deze cursus staat ú centraal en leert u te steunen zonder dat u er zelf aan onderdoor gaat.

Misschien herkent u de signalen: zich vaak gespannen en overbelast voelen; een sombere sfeer thuis; minder tijd voor uzelf hebben; bezorgd zijn over de toekomst. Dan is de cursus misschien iets voor u.

De volgende onderwerpen komen aan bod: informatie over depressie; leren goed te reageren op iemand met een depressie; oefenen met heldere communicatie; tips over het behouden van aandacht voor uzelf; leren hoe je op de buitenwereld reageert; ervaringen horen en steun ondervinden van andere cursisten. Deze cursus is geen therapie.

“In deze cursus staat ú centraal en leert u te steunen zonder dat u er zelf aan onderdoor gaat”

Deze cursus wordt in samenwerking met Indigo Gelderland weer gegeven bij voldoende belangstelling.
Contact en aanmelden

Lotgenotengroepen

Steungroep voor familie en naasten
van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Wat is het?

Familie, vrienden en andere betrokkenen bij iemand in hun naaste omgeving met een psychiatrische gevoeligheid staan er vaak alleen voor. Ze houden hun situatie meestal liever voor zich terwijl het misschien juist een wens is om hierover eens te praten met anderen in een soortgelijke situatie. Dat kan de zorg verlichten.

Daarom is Labyrint-In Perspectief, in samenwerking met De Kentering en Mantelzorg Nijmegen, in mei 2019 gestart met een steungroep waar mensen hun verhalen en zorgen kunnen delen. Het is geen cursus maar een mogelijkheid om goede en minder goede ervaringen uit te wisselen. Het kan wel een zinvol vervolg zijn op een cursus. Deelnemers bepalen gezamenlijk de vorm en inhoud van de bijeenkomsten. De groep wordt gecoördineerd door twee ervaringsdeskundigen.

“Een steungroep waar mensen hun verhalen en zorgen kunnen delen”

Praktische informatie

ZEBRA Lotgenotencontact en Voorlichting

Wat is het?

ZEBRA staat voor Zelfbeschadiging Erkennen Begrijpen Reduceren & Accepteren. Ook staat de naam symbool voor de littekens die achterblijven op de huid van mensen die te maken hebben gehad met zelfbeschadiging.

De ZEBRA lotgenotengroep komt buiten coronatijd elke derde dinsdag van de maand vanaf 16.00 uur bij elkaar en is voor mensen die zichzelf beschadigen of dat gedaan hebben. De groep wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen. Er wordt met elkaar gesproken over een thema. Zodra deze bijeenkomsten er weer zijn, leest u dat hier. De groep is aan het nadenken om naar de zaterdagmiddag te gaan. Als hier je voorkeur naar uitgaat, kun je dat laten weten via .

Wat de bijkeenkomst waardevol maakt, is volgens lotgenoten dat ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Dus hun ware ik kunnen laten zien, in plaats van een bepaald masker te dragen of aan een bepaalde eis te moeten voldoen. En dat ze alles mogen bespreken, ook de worsteling met en gedachten over zelfbeschadiging.

Daarnaast organiseert ZEBRA buiten coronatijd ook ouder- en naastenavonden voor. Ook dit gebeurt in Nijmegen op de locatie van De Kentering. Daarbij geeft ZEBRA uitleg, beantwoordt zij vragen en geeft ze tips mee die thuis toepasbaar zijn. Ook deze avonden liggen nu stil door corona. Ze zijn er wel online (zie Praktische informatie). Als ze weer bij De Kentering plaatsvinden, leest u dat hier.

“Voor mensen die zichzelf beschadigen of dat gedaan hebben”

Voor artsen en verpleegkundigen organiseert ZEBRA trainingen over bejegening en geeft ze informatie over zelfbeschadiging. Voor ggz-professionals zijn zij een partner die graag meedenkt in het herstelproces van jongeren en (jong)volwassenen die te maken hebben met automutilatie.

De organisatie hoopt het stigma en taboe op zelfbeschadiging te kunnen verminderen en daarmee het onderwerp meer bespreekbaar te maken in de (Nederlandse) samenleving.

Door meer openheid zullen mensen die kampen met deze problematiek hopelijk eerder aan de bel trekken voor hulp.

Hierbij is ZEBRA ervan overtuigd dat wanneer de omgeving (ouders/partners & naasten), de hulpverleners (ggz) en artsen/medici/verpleegkundigen meer van het onderwerp zelfbeschadiging weten er op een meer begripvolle wijze gereageerd kan worden, wat het herstel van lotgenoten ten goede komt.

Praktische informatie

KOPP-contactgroepen

Wat is het?
Dit jaar zijn er bij De Kentering twee KOPP-contactgroepen gestart. KOPP staat voor (Volwassen)Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek.

Dit zijn gespreksgroepen voor volwassenen die als kind zijn opgegroeid bij ouders met psychische problematiek (KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek).

Het kan zijn dat je als volwassene hiervan nog steeds of opnieuw hinder ondervindt of met vragen zit over jouw (oude) situatie. Het is dan prettig om in een veilige setting in contact te komen met anderen die in een vergelijkbare situatie zaten, je ervaringen te delen en erkenning en herkenning te vinden.

De landelijke organisatie Labyrint-In Perspectief is initiatiefnemer van deze groepen en werkt hierin samen met De Kentering.

“KOPP staat voor (Volwassen)Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek”

Praktische informatie

De ene KOPP-contactgroep komt elke derde woensdag van de maand van 19.30-21.30 uur bijeen bij De Kentering.

De andere KOPP-contactgroep komt elke tweede vrijdag van de maand van 09.30-11.30 uur bijeen bij De Kentering.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de initiatiefnemers via De Kentering. Kijk eens op de volgende website: www.labyrint-in-perspectief.nl

Telefoon: 024-3249975
E-mail:
of mail of bel Marijke Huibers:
en 06-20937572

Bondgenotengroep Mantelzorg Parkinson

Wat is het?

Vanuit het Parkinson Café Nijmegen is een bondgenotengroep ontstaan waarin partner-mantelzorgers van mensen met Parkinson met elkaar in gesprek gaan.

De Parkinsongroep komt elke tweede dinsdagmiddag van de maand om 15.30 uur bij elkaar.

Het gaat in de bijeenkomsten om steun vinden bij elkaar in het omgaan met mentale en cognitieve problemen bij de partner, het uitwisselen van ervaringen daarover en het geven van tips aan elkaar.

“Deze bondgenotengroep is voor partner-mantelzorgers van mensen met Parkinson”

Praktische informatie

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de initiatiefnemers via De Kentering:

Telefoon: 024-3249975
E-mail:

Ook bij De Hulpdienst Nijmegen kunt u terecht voor vragen en informatie.
Telefoon: 024-3228280
ma t/m vr van 9.00-12.00 uur

Mantelzorggroep

Wat is het?

Bij mantelzorg wordt vaak gedacht aan de zorg van kinderen voor hun (dementerende) ouders of de zorg van ouders voor hun lichamelijke of verstandelijke gehandicapte kind. Maar mantelzorg gaat ook vaak over mensen die moeten zorgen voor een (volwassen) zoon/dochter of partner met een psychiatrische ziekte.

De groep, die ooit begon bij het toenmalig Steunpunt Mantelzorg, is met succes overgenomen door De Kentering. Dat wil zeggen: met enige ondersteuning van de coördinator Lotgenotencontact van De Kentering, draait deze in 2013 gestarte groep geheel zelfstandig.

Deze lotgenotengroep komt eenmaal per maand bij elkaar bij De Kentering. De bijeenkomsten zijn hun ‘heilig’, ze delen ervaringen, ondersteunen en bemoedigen elkaar. Dat vergt een veilige sfeer; de groep heeft een besloten karakter.

“De bijeenkomsten zijn ‘heilig’ voor de mantelzorgers, ze delen ervaringen, ondersteunen en bemoedigen elkaar”

Praktische informatie

Supportgroep Depressie

Wat is het?

De landelijke Depressievereniging organiseert supportgroepen. Een supportgroep bestaat uit lotgenoten, mensen die een depressie hebben, of hebben gehad.

Zij komen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te bespreken hoe zij met hun depressie omgaan. Alles wat te maken heeft met depressie is in zo’n groep bespreekbaar.

De groep heeft een positieve insteek. De leden komen ongeveer eens per maand bij elkaar. De contactavonden vinden plaats bij De Kentering. Aan deelname gaat een kennismakingsgesprek vooraf.

“Alles wat te maken heeft met depressie is in deze groep bespreekbaar”

Het kan ook een springplank zijn voor het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. De bijeenkomsten zijn 1x per maand op een vaste avond bij de Kentering in Nijmegen.
Praktische informatie

Voor informatie of deelname kunt u de volgende URL bezoeken:

Website: https://www.depressievereniging.nl/inschrijfformulier-supportgroepen/

Partners van mensen met autisme

Wat is het?

Voor ouders of partners voor mensen met een vorm van autisme. Ongeveer vier keer per jaar komt de groep bij elkaar bij De Kentering.

Aanmelding kan via de NVA, eventueel via De Kentering.

De NVA Regio Nijmegen heeft een gespreksgroep voor partners van mensen met (een vermoeden van) autisme. Hierbij is er veel herkenning en wordt er ondersteuning geboden.

Lotgenotengroepen van autisten

Wat is het?

Het doel van de gespreksgroep is om volwassenen met autisme met elkaar in contact te brengen en gelegenheid te bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen met autisme.

De groep is informeel en heeft geen therapeutisch doel.
De gespreksgroep heeft een eigen gespreksleiding, bestaande uit een 1e en 2e gespreksleider. Dit zijn betrokken vrijwilligers die kennis van autisme hebben.

De groepen hebben een informeel karakter. De deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek.

“In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips en handvatten”

Praktische informatie

Vriendengroepen voor mensen met autisme

Wat is het?

Mensen met een beperking hebben soms moeite om vrienden te maken en te houden. De Vriendenkring, opgericht door MEE Gelderse Poort en Tandem Welzijn in Nijmegen, is er voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) met een normale tot hoge intelligentie.

De verschillende vriendengroepen in de Vriendenkring zijn samengesteld op basis van de persoonlijkheid en interesses van de deelnemers. Zo bouwen zij sneller en gemakkelijker een band met elkaar op. Sociale contacten en plezier maken met elkaar staat centraal. Er is bijvoorbeeld een praatgroep, een activiteitengroep en een tienergroep.

Een aantal studenten van de HAN begeleiden de vriendengroepen. Ze ondersteunen de deelnemers bij het plannen en uitvoeren van hun activiteiten. Die zijn heel divers.

“Sociale contacten en plezier maken met elkaar staat centraal”

Samen spelletjes doen, film kijken, eten of bowlen. De stagiair(e)s hebben daarnaast oog voor hoe het contact binnen de groep verloopt.
Praktische informatie

Lotgenotengroep voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Wat is het?

Er zijn nog steeds plekken beschikbaar bij de nieuwe lotgenotengroep. Deze groep is gericht op ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. Gezamenlijk nemen de deelnemers de week door en bespreken zij zaken die hen bezighouden. Onderwerpen die de revue passeren zijn bijvoorbeeld zelfbeeld of contact met anderen.

Voor wie?

Deze groep is toegankelijk voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid, ongeacht welke kwetsbaarheid dit is.

Wanneer?

De groep komt een keer in de 14 dagen bij elkaar op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Eerstvolgende keer is 5 oktober 2021 van 10.00 -12.00 uur.

“Gezamenlijk nemen zij de week door en bespreken zaken die hen dwars zitten, waarna ze een thema behandelen”

Waar?

De groep komt bij elkaar bij De Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen.

Meer weten?

Ypsilon

Wat is het?
Ypsilon is een landelijke vereniging van familieleden/betrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid. De regionale afdeling van Ypsilon organiseerde in het verleden bij De Kentering weleens gespreks- of themabijeenkomsten voor de leden van Ypsilon. De regionale afdeling is momenteel wel actief in Tiel en omgeving maar niet zozeer in Nijmegen bij De Kentering.

“Informatie-uitwisseling en ervaringen delen”

Praktische informatie

Aanmelding:

Website: www.ypsilon.org

Anoiksis

Wat is het?

Anoiksis is een landelijke vereniging voor mensen met een psychosegevoeligheid. Met de komst van een nieuwe regio-verantwoordelijke is sinds 2012 is de afdeling Nijmegen en omstreken weer actief geworden.

Elke twee maanden is De Kentering op een zaterdagmiddag de uitvalsbasis voor een bijeenkomst: er wordt een thema besproken, een film gedraaid, een workshop gehouden of een buitenactiviteit georganiseerd zoals midgetgolf, wandelen en pannenkoek eten.

Er zijn tussen de 10 á 20 deelnemers die zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie. 

“Landelijke vereniging van familieleden/betrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid”

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van Anoiksis en actieve vrijwilligers van De Kentering.

Praktische informatie

Overige

Voormalige Pleisterplaats voor de Ziel

Wat is het?

De Pleisterplaats voor de Ziel was een prachtig initiatief.

7 jaar lang zijn er op de eerste maandag van de maand – als de sirenes loeien – bijeenkomsten gehouden.

Op 3 juli 2019 was de laatste.

Zie voor een verslag van de laatste bijeenkomst de website: www.pleisterplaatsnijmegen.nl onder het menu-item “Bijeenkomsten”.

“In een sfeer van veiligheid en geborgenheid met de aanwezigen opnieuw betekenis geven aan wat je mist of wat je bezighoudt”

Kring van Verbinding

Wat is het?

“Op zondagmorgen, geen kerkgang meer, wel een verlangen … naar inspiratie, het delen van het ‘heilige’, ook dat van het alledaagse, verbinding met dat wat groter is, met elkaar, met jezelf.”

Een voormalige ervaringsdeskundige van De Kentering organiseert elke derde zondag van de maand deze Kring van Verbinding. Iedereen is van harte welkom.

De bijeenkomsten vinden plaats in de benedenruimte van De Kentering en soms buiten.

Scroll to Top