Activiteiten

De Kentering biedt onderdak aan verschillende initiatieven die ontwikkeld zijn door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een daarvan is GEK in de KLAS. Dit is een zelfstandig voorlichtingsproject dat door De Kentering gefaciliteerd wordt. De getrainde voorlichters bieden een boeiende mix van feiten en eigen ervaringen. Voor meer info over de gastlessen, of om je aan te melden als voorlichter bezoek de site www.gekindeklas.nl.
Een ander initiatief is ZEBRA (dat staat voor Zelfbeschadiging Erkennen Begrijpen Reduceren Accepteren). ZEBRA organiseert lotgenotengroepen bij De Kentering voor mensen die zichzelf beschadigen, of dit hebben gedaan. Hierbij worden verschillende thema’s besproken, waarbij deelnemers elkaar tips kunnen geven en bij elkaar een luisterend oor vinden. Zie www.zebravoorlichting.nl voor meer informatie.
De rockband Gently Overdone is ook een voorbeeld van hoe een groep zelfstandig zijn activiteit bij de Kentering kan voortzetten. De band was oorspronkelijk een activiteit van Pro Persona, maar staat nu op eigen benen en repeteert wekelijks bij De Kentering.
Ook verzorgt De Kentering verschillende herstelcursussen, zoals de WRAP (Wellness Recovery Action Plan) en de
Oriëntatiecursus Ervaringsdeskundigheid (voorheen Wijzer Werken met Ervaring WWmE).

Activiteiten van De Kentering

Cursussen

Maak kennis met je innerlijke dialoog; in gesprek met jezelf

Wat is het?
“Maak kennis met je innerlijke dialoog; in gesprek met jezelf” is een herstelondersteunende cursus waarbij creatieve werkvormen jouw proces ondersteunen. Denk hierbij aan tekenen, schilderen, werken met klei, textiel, speksteen en hout. Je bent dus echt met je handen bezig, hierdoor kom je tot andere inzichten dan wanneer je enkel over dingen praat. Doordat de cursus ervaringsgericht is, kun je makkelijker de vertaalslag maken naar het dagelijks leven. Ook mooi meegenomen is dat creativiteit de neuroplasticiteit van de hersenen stimuleert, dat wil zeggen dat je leervermogen toeneemt en je nieuwe verbindingen in de hersenen kunt maken!

De cursus bestaat uit 13 bijeenkomsten.
De eerste 5 bijeenkomsten leer je kennismaken met jezelf in het beeldend werken en daarna ga je 8 bijeenkomsten de verdieping in rondom het thema: innerlijke dialoog. We brengen de innerlijke saboteur in beeld en gaan deze symbolisch doorbreken. Denk aan de negatieve gedachten waarmee je jezelf bekritiseert, zoals “ik kan het niet” of “een ander doet het beter”.
En aan de andere kant brengen we de innerlijke helper in beeld en gaan deze versterken. Denk aan helpende gedachten, zoals “ik mag het spannend vinden” of “ik heb mijn eigen unieke stijl en daar mag ik trots op zijn”.

Op deze manier leer je liefdevoller met jezelf om te gaan en uiteindelijk positiever in het leven te staan.

“Een herstel ondersteunende cursus waarbij creatieve werkvormen jouw proces ondersteunen.”

Linda Kersjes

De cursus is ontwikkeld door Linda Kersjes, ervaringsdeskundige, beeldend therapeut, en getraind groepsbegeleider.
Gegeven samen met co-trainer Janneke Breinburg, ervaringsdeskundige, activiteitenbegeleider en Wrap facilitator.

De ervaringen die je opdoet in de cursus zijn ingang tot reflectie. Naast het symbolisch uitwerken van de thema’s, oefen je in de bijeenkomsten direct met het inzetten van helpende gedachten en bewustwording van je eigen innerlijke dialoog. Ieder maakt zijn eigen proces door in de groep, waardoor je veel van elkaar kunt leren en herkenning vindt bij anderen.

Start:     Vrijdag 13 September
Tijd:       11.00 tot 13.30 uur
Duur:     13 bijeenkomsten
Kosten:  € 65

De aanmeldlijst voor de cursus is open!
Je kunt je aanmelden voor de eerstvolgende ronde via:
creatiefbijdekentering@gmail.com

Stukje over de facilitator Linda Kersjes
Ik ben altijd al een creatieveling geweest, eerst pietje precies en nu heel vrij. Mijn herstelproces is begonnen tijdens mijn studie beeldende therapie. Hierbij heb ik een jaar als beeldend therapeut in de Jeugd GGZ gewerkt, waarbij ik naast mijn eigen proces, ook de therapeutische en herstelondersteunende kwaliteiten van creativiteit bij anderen heb mogen zien.
Na het afronden van mijn opleiding, kwam ik er achter dat ik mijn eigen weg moest vinden in mijn belastbaarheid. Ik ging aan de slag als creatief-technisch activiteitenbegeleider. En om mijn eigen herstel te ondersteunen, ben ik cursussen gaan volgen bij de Kentering als de WRAP en de toenmalige WWME (nu de OCE, zie cursusaanbod).
Dat was het moment dat ik besloot ervaringswerk te gaan doen. Hierbij ondersteun ik anderen in hun zoektocht naar herstel vanuit (h)erkenning en gelijkwaardigheid. In de afgelopen jaren heb ik mijn ervaringswerk verdiept door onder andere herstelgroepen en individuen te begeleiden, activiteiten op te zetten, hersteltrainingen te bedenken, aan projecten mee te werken en bewustwordingsbijeenkomsten te geven aan professionals.
Vanuit mijn eigen ervaring met herstel en het proces van anderen, heb ik ondervonden hoe het jezelf onbewust naar beneden praten belemmerend kan zijn in herstel en het opnieuw aan durven gaan van het leven. Ik heb geleerd dat door met afstand naar gedachten te kijken; bewustwording, je automatische gedachten kunt ‘hacken’ en een bewuste andere keuze kunt maken, zoals lief en steunend voor jezelf zijn. Door dit te oefenen kun je invloed uitoefenen op welke mindset je aanneemt en dat heeft effect op hoe je in het leven staat. Zogezegd zijn je hersenen als het ware een spier die je kunt trainen. Met deze ervaring en mijn passie voor zowel herstelondersteunend werken als mijn achtergrond in beeldende therapie, is met veel liefde de cursus “Maak kennis met je innerlijke dialoog; in gesprek met jezelf” ontstaan.

Zie voor meer informatie en een portfolio van mij op mijn eigen website:
https://creatiefdoorherstel.wixsite.com/creatiefdoorherstel

In aanloop naar de cursus:

   Er staan 2 creatieve workshops gepland:

1     juli
12  augustus

Raamhanger
Zelfportret

WRAP: Wellness Recovery Action Plan

Wat is WRAP?

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. De WRAP werkt met 5 kernbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Je maakt een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, wat je basis is voor de verdere WRAP.

De WRAP is een heel concreet en compleet model met zes onderdelen: het dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: bepalen wat ik nodig heb om me goed te voelen en om dit vast te kunnen houden.

Het is een zelfhulpinstrument, in de jaren negentig ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Zij constateerde na een langdurig verblijf in de ggz dat de zorg niet bood wat zij nodig had. Op basis van haar eigen ervaring en gesprekken met andere cliënten van de ggz ontwikkelde zij de WRAP. Allen ontdekten dat zij zelf kracht en middelen in huis hadden om meer grip op hun eigen leven te krijgen en een beter leven te leiden.

De WRAP is serieus, maar niet zwaar om te volgen. Het is positief geformuleerd, toekomstgericht en leuk om te volgen.

In acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur maak je een begin met je eigen WRAP. Jij kan daar zelf verder aan werken, schaven en veranderen. WRAP helpt om het herstel vorm te geven en om de hulpvraag steeds scherper te formuleren.

“WRAP ondersteunt individueel herstel en eigen regie in een leven met of zonder een psychiatrische aandoening”

En de WRAP is helemaal van jou: jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie! Voor iedereen een handig hulpmiddel om je beter te gaan voelen. De uitwisseling van ideeën en het vinden van (h)erkenning en wederzijds begrip in groepsverband dragen bij aan het hervinden van eigen mogelijkheden.

De WRAP is voor iedereen, in welk stadium van het leven je je ook bevindt. Je ontmoet ook mensen met verschillende achtergronden met hetzelfde doel; je beter gaan voelen en dit vast te houden. De WRAP is zowel voor mensen met een psychische als lichamelijke kwetsbaarheid. Eigenlijk zou iedereen de WRAP moeten volgen! Je denkt dat je jezelf kent, maar de WRAP maakt je een stuk bewuster en wijzer over jezelf en je kwetsbaarheden.

De WRAP is een proces; de WRAP verandert tijdens je leven voortdurend; hij groeit met je mee. Maar de basis blijft gelijk. Zo ontwikkelt de WRAP zich tot een flexibele leidraad in het dagelijks leven.

De training wordt gegeven door de gecertificeerde, ervaringsdeskundige facilitators Corine Strausz en Anthoula Evangelidou.

Hij bestaat uit 8 bijeenkomsten van twee en een half uur en kost €30,-.

De WRAP is ontwikkeld voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn maar is eigenlijk geschikt voor iedereen die een steun in de rug kan gebruiken.

Ben je geïnteresseerd?

De groep van april 2024 zit weer helemaal vol.
Maar je kan je wel al inschrijven voor het najaar!
We werken op inschrijfdatum met maximaal 12 deelnemers per groep en maximaal 2 groepen afhankelijk van het aantal aanmeldingen, dus wacht niet te lang.

Voor informatie aanvragen of inschrijven kan je je gegevens achterlaten via de volgende knop:

Wanneer je informatie over deze cursus wenst nemen wij binnen 14 dagen contact met je op. Wanneer je ervoor kiest je aan te melden komt rechtstreeks op onze aanmeldlijst terecht.

Mocht je andere vragen hebben of even hulp willen hebben bij het invullen van ons formulier neem dan gerust even contact met ons op.
We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur op telefoonnummer:
024 324 99 75

Stukje over de facilitator Corine Strausz

“Ik ben Corine Strausz, ben 50 jaar en woon in Afferden (bij Druten) in een opknapboerderij. Daarvoor woonde ik 24 jaar in Nijmegen. Ik ben getrouwd en heb geen kinderen.

Ik ben psychologe en heb 11 jaar een eigen praktijk gehad. Ik ben ook ervaringsdeskundige; heb vele toppen en dalen gekend. Gelukkig ben ik nooit opgenomen. In het voorjaar van 2014 maakte ik kennis met de WRAP. Het was de enige cursus die mij echt raakte en waar ik echt wat aan had. In het najaar van 2014 heb ik de facilitatorsopleiding gevolgd. Ik ben zo enthousiast over de WRAP, omdat het heel compleet is, positief geformuleerd is, je je bewust wordt van dingen, waar je nauwelijks over nadenkt en heel optimistisch is.

Ik heb de WRAP-cursus nu 15 keer gegeven en waardeer de WRAP steeds meer. Ik kijk er erg naar uit om je te ontmoeten en samen het WRAP-avontuur aan te gaan.”

Oriëntatiecursus Ervaringsdeskundigheid

Oriëntatiecursus Ervaringsdeskundigheid

Tijdens de Oriëntatiecursus Ervaringsdeskundigheid (voorheen Wijzer Werken met Ervaring, WWmE) leer je om op een andere manier betekenis te geven aan je persoonlijke ervaringen: van je eigen ervaringen ga je naar ervaringskennis en zo bouw je aan jouw ervaringsdeskundigheid.

De cursus biedt een gedegen basis van theorie en de praktijk van herstel-ondersteunend werken en herstel-ondersteunende zorg. Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze Oriëntatiecursus Ervaringsdeskundigheid zijn onder andere:

  • je eigen herstelverhaal vertellen;
  • wat is empowerment en (zelf)stigma;
  • hoe ga je om met openheid;
  • wat moet een ervaringsdeskundige kunnen?

Cursisten doen ook een eigen onderzoek, waarin je helemaal vrij bent wát je wilt onderzoeken.

Je gaat ook op werkbezoek naar andere ggz-organisaties en we nodigen gastdocenten uit. Cursisten doen ook een eigen onderzoek, waarin je helemaal vrij zijn wát je wit onderzoeken. Dit alles allemaal vanuit de eigen ervaring met psychische kwetsbaarheden en ontwrichtende gebeurtenissen.

Als je de cursus hebt gevolgd, heb je een goed beeld van ervaringsdeskundigheid en je kunt – als je dat wilt – jouw ervaringen gebruiken als vrijwilliger of betaalde kracht.

Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting of trainingen, individuele ondersteuning of het deelnemen aan een cliëntenraad.

Wie de cursus succesvol afrondt, ontvangt een certificaat van deelname.

Het is geen diploma, maar kan wel een opstap zijn voor één van de opleidingen gericht op de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid.

Niek vond dankzij de cursus Wijzer Werken met Ervaring een weg uit een diep dal.
Hij heeft zijn ervaringen gedeeld.
Zie link:
Cursus wijst Niek de weg omhoog

“Aandacht geven en ruimte maken voor herstel”

Groepsfoto WWmE 2021

De Oriëntatiecursus Ervaringsdeskundigheid is opgebouwd uit drie blokken van ieder vier weken.

In het eerste blok staan de kernbegrippen van herstel centraal en maak je de koppeling met de eigen (herstel)ervaringen. Je vertelt ook jouw herstelverhaal.

In blok twee maak je kennis met de praktijk. Er zijn lessen met gastdocenten (ervaren ervaringsdeskundigen) en is er de ruimte om een organisatie/werkplek te bezoeken.
Iedere cursist doet onderzoek naar een zelf bepaald onderwerp. Je presenteert jouw onderzoek aan de groep.

In blok drie leer je de belangrijkste vaardigheden die je moet beheersen als ervaringsdeskundige. Door middel van rollenspellen oefenen we praktijksituaties.
Je sluit de cursus af met een eindpresentatie.

Ben je geïnteresseerd?

De groepen van het voorjaar 2024 zijn al hard aan het werk.
Wil jij ook een OCE volgen?
Je kan je al inschrijven voor het najaar!
We werken op inschrijfdatum met max 12 deelnemers per groep en maximaal 2 groepen afhankelijk van het aantal aanmeldingen, dus wacht niet te lang.

Voor informatie aanvragen of inschrijven kan je je gegevens achterlaten via de  onderstaande knop:

Wanneer je informatie over deze cursus wenst nemen wij binnen 14 dagen contact met je op.
Wanneer je ervoor kiest je aan te melden komt rechtstreeks op onze aanmeldlijst terecht.

Mocht je andere vragen hebben of even hulp willen hebben bij het invullen van ons formulier neem dan gerust even contact met ons op.
We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur
op telefoonnummer: 024 324 99 75

Cursus Stemming in Balans

Wat is het?

Heb jij last van veranderingen in je stemming, zonder dat je daar een reden voor hebt?
Zoek je een manier om meer controle over je stemmingen en dus je leven te krijgen?
Dan is dit echt iets voor jou!

Ik bied je de mogelijkheid om meer bewust te worden van jouw wisselende stemmingen. Je leert herkennen wanneer er wisselingen ontstaan en wat mogelijke oorzaken zijn. Je krijgt meer controle over je stemmingen en dus meer regie over jouw leven.

De cursus ‘Stemming in Balans’ start dinsdag 1 maart 2022. Je gaat hierbij in 4 bijeenkomsten op zoek naar de oorzaak van je stemmingswisselingen. Je leert hoe hier mee om te gaan en beter nog, hoe je hier zelf meer controle over kunt krijgen.

De groep waarmee je de bijeenkomsten doorloopt bestaat uit 4 personen (corona proof). Door de kleine groepen is er veel ruimte voor jouw persoonlijke situatie en leer je optimaal omgaan met je eigen stemmingswisselingen. Je leert ook van de ervaringen van anderen, zodat je eigen ideeën worden aangevuld. De sfeer is vertrouwd, veilig, open en informeel. De locatie is in De Kentering in Nijmegen. Jij bent van harte welkom!

“Wees niet bang voor verandering, misschien verlies je iets goeds, maar krijg je iets beters.”

Interesse, aanmelden

De cursus begint 1 maart 2022.
Er zijn maar 4 plaatsen. Schrijf je snel in!

Kosten: € 39,95 inclusief het werkboekje ‘stemming in Balans’ gratis t.w.v. € 19,95

4 bijeenkomsten van 2,5 uur onder leiding van psychologe en ervaringsdeskundige drs. Corine Strausz

Locatie: De Kentering

Telefoon: 024-3249975
E-mail: algemeen@dekentering.info

Lotgenotengroepen

Steungroep voor familie en naasten
van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Wat is het?

Familie, vrienden en andere betrokkenen bij iemand in hun naaste omgeving met een psychiatrische gevoeligheid staan er vaak alleen voor. Ze houden hun situatie meestal liever voor zich terwijl het misschien juist een wens is om hierover eens te praten met anderen in een soortgelijke situatie. Dat kan de zorg verlichten.

Daarom is Naasten Centraal, in samenwerking met De Kentering en Mantelzorg Nijmegen, in mei 2019 gestart met een steungroep waar mensen hun verhalen en zorgen kunnen delen. Het is geen cursus maar een mogelijkheid om goede en minder goede ervaringen uit te wisselen. Het kan wel een zinvol vervolg zijn op een cursus. Deelnemers bepalen gezamenlijk de vorm en inhoud van de bijeenkomsten. De groep wordt gecoördineerd door twee ervaringsdeskundigen.

“Een steungroep waar mensen hun verhalen en zorgen kunnen delen”

Praktische informatie

De bijeenkomsten zijn op de eerste woensdagavond van de maand van
19.30 tot 22.00 uur bij De Kentering.

Informatie via:

Naasten Centraal:
email:
info@naastencentraal
tel: 033-3032355
website:
www.naastencentraal.nl

De Kentering:
e-mail:
ondersteuning@dekentering.info
tel: 024-3249975

KOPP-contactgroepen

Wat is het?

Op De Kentering zijn twee KOPP-contactgroepen.
KOPP staat voor (Volwassen) Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek.
Dit zijn gespreksgroepen voor volwassenen die als kind zijn opgegroeid bij ouders met psychische problematiek.

Het kan zijn dat je als volwassene hiervan nog steeds of opnieuw hinder ondervindt of met vragen zit over jouw (oude) situatie. Het is dan prettig om in een veilige setting in contact te komen met anderen die in een vergelijkbare situatie zaten, je ervaringen te delen en erkenning en herkenning te vinden.

De landelijke organisatie Naasten Centraal (voorheen Labyrint-in-Perspectief) is initiatiefnemer van deze groepen en werkt hierin samen met De Kentering.

“KOPP staat voor (Volwassen) Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek”

Praktische informatie

De ene KOPP-contactgroep komt elke derde woensdag van de maand van 19.30-21.30 uur bijeen bij De Kentering.

De andere KOPP-contactgroep komt elke tweede vrijdag van de maand van 09.30-11.30 uur bijeen bij De Kentering.

Wil je meer informatie kijk dan eens op de website van Naasten Centraal.
Wil jij je aanmelden, mail dan naar
algemeen@dekentering.info
of neem contact op met Marijke Huibers via e-mail:
mhuibersmail@gmail.com
of telefoon: 06-20937572.

Mantelzorggroep

Wat is het?

Bij mantelzorg wordt vaak gedacht aan de zorg van kinderen voor hun (dementerende) ouders of de zorg van ouders voor hun lichamelijke of verstandelijke gehandicapte kind. Maar mantelzorg gaat ook vaak over mensen die moeten zorgen voor een (volwassen) zoon/dochter of partner met een psychiatrische ziekte.

De groep, die ooit begon bij het toenmalig Steunpunt Mantelzorg, is met succes overgenomen door De Kentering. Dat wil zeggen: met enige ondersteuning van de coördinator Lotgenotencontact van De Kentering, draait deze in 2013 gestarte groep geheel zelfstandig.

Deze lotgenotengroep komt eenmaal per maand bij elkaar bij De Kentering. De bijeenkomsten zijn hun ‘heilig’, ze delen ervaringen, ondersteunen en bemoedigen elkaar. Dat vergt een veilige sfeer; de groep heeft een besloten karakter.

“De bijeenkomsten zijn ‘heilig’ voor de mantelzorgers, ze delen ervaringen, ondersteunen en bemoedigen elkaar”

Praktische informatie

Instroom in deze groep is na overleg mogelijk.

Voor meer info neem contact met ons op:

Telefoon: 024-324 99 75
E-mail: algemeen@dekentering.info

Supportgroep Depressie

Wat is het?

De landelijke Depressievereniging organiseert supportgroepen. Een supportgroep bestaat uit lotgenoten, mensen die een depressie hebben, of hebben gehad.

Zij komen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te bespreken hoe zij met hun depressie omgaan. Alles wat te maken heeft met depressie is in zo’n groep bespreekbaar.

De groep heeft een positieve insteek. De leden komen ongeveer eens per maand bij elkaar. De contactavonden vinden plaats bij De Kentering. Aan deelname gaat een kennismakingsgesprek vooraf.

“Alles wat te maken heeft met depressie is in deze groep bespreekbaar”

Het kan ook een springplank zijn voor het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. De bijeenkomsten zijn 1x per maand op een vaste avond bij de Kentering in Nijmegen.
Praktische informatie

Voor meer info neem contact met ons op:

Telefoon: 024-324 99 75
E-mail: algemeen@dekentering.info

Partners van mensen met (een vermoeden van) autisme

Wat is het?

Een gespreksgroep voor partners van mensen met een vorm van autisme.

Aanmelding is verplicht en kan per mail: gespreksgroep@outlook.com of  eventueel via De Kentering.

Bijeenkomsten zijn van 19.30 – 21.30 uur in De Kentering op de 4e donderdag van de maand m.u.v. december, juli en augustus.

De avonden worden georganiseerd door ervaringsdeskundigen Caroline van Bercum en Marry Stigter.

Het onderwerp voor de avond wordt tevoren bekendgemaakt.

Er zijn geen kosten verbonden aan de avonden.

“Er is veel herkenning en er wordt ondersteuning geboden”

Tijdens de avond is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen.
Er is veel herkenning en erkenning tijdens de gesprekken.

Praktische informatie
Voor meer info:
Telefoon: 024-324 99 75
e-mail: gespreksgroep@outlook.com
              algemeen@dekentering.info

Lotgenotengroepen van autisten

Wat is het?

Het doel van de gespreksgroep is om volwassenen met autisme met elkaar in contact te brengen en gelegenheid te bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen met autisme.

De groep is informeel en heeft geen therapeutisch doel.
De gespreksgroep heeft een eigen gespreksleiding, bestaande uit een 1e en 2e gespreksleider. Dit zijn betrokken vrijwilligers die kennis van autisme hebben.

De groepen hebben een informeel karakter. De deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek.

“In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips en handvatten”

Praktische informatie

Voor informatie of deelname kunt u contact met ons opnemen:

Telefoon: 024-324 99 75
E-mail:  algemeen@dekentering.info

Vriendengroepen voor mensen met autisme

Wat is het?

Mensen met een beperking hebben soms moeite om vrienden te maken en te houden. De Vriendenkring, opgericht door MEE Gelderse Poort en Tandem Welzijn in Nijmegen, is er voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) met een normale tot hoge intelligentie.

De verschillende vriendengroepen in de Vriendenkring zijn samengesteld op basis van de persoonlijkheid en interesses van de deelnemers. Zo bouwen zij sneller en gemakkelijker een band met elkaar op. Sociale contacten en plezier maken met elkaar staat centraal. Er is bijvoorbeeld een praatgroep, een activiteitengroep en een tienergroep.

Een aantal studenten van de HAN begeleiden de vriendengroepen. Ze ondersteunen de deelnemers bij het plannen en uitvoeren van hun activiteiten. Die zijn heel divers.

“Sociale contacten en plezier maken met elkaar staat centraal”

Samen spelletjes doen, film kijken, eten of bowlen. De stagiair(e)s hebben daarnaast oog voor hoe het contact binnen de groep verloopt.
Praktische informatie

Aanmelding via MEE Gelderse Poort:

Telefoon: 088 633 00 00
E-mail:  info@meegeldersepoort.nl
Website: www.meegeldersepoort.nl

DIS Herstelgroep - Dissociatieve Identiteits Stoornis

Wat is het?

Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) is een psychische aandoening die kan ontstaan door vroegkinderlijk trauma. Bij mensen met DIS ontstaat fragmentatie van hun persoonlijkheid, waardoor ze meerdere (persoons)delen in zichzelf kunnen ervaren. Daarnaast hebben mensen met DIS vaak dissociatieve klachten en klachten die passen bij PTSS.

Herken jij je in de kenmerken van DIS?
En wil je graag contact met gelijkgestemden op weg naar herstel?
Dan is de DIS herstelgroep misschien iets voor jou.

Herstelgroep voor mensen met DIS

Heb je behoefte aan een luisterend oor of wil je jouw ervaringen delen?
Sinds najaar 2022 draait er bij De Kentering een herstelgroep voor mensen met DIS.

Wat kan de groep voor jou betekenen?
Het doel van de bijeenkomsten is een veilige plek te creëren waar we herkenning en erkenning vinden bij elkaar. Waar je ook mag leren wat je valkuilen zijn. En waar je jouw zelfredzaamheid en zelfinzicht vergroot. We wisselen ervaringen uit en delen praktische tips. Dit alles om jouw herstel te bevorderen.

Gespreksthema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:
•  Hoe is het om te leven met DIS?
•  Wat deel je wel en niet met je omgeving?
•  Wat zijn jouw copingstrategieën?
•  Hoe kom je tegemoet aan de (soms
    tegenstrijdige) behoeften van jouw
    verschillende delen?

“Een plek waar jij mag zijn wie je bent!”

Wil jij deelnemen aan de DIS-herstelgroep?

De groep bestaat uit maximaal acht deelnemers en wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen.
Voordat je start met de groep hebben we eerst een kennismakingsgesprek waarin we samen bespreken of de groep bij je aansluit.

Wanneer?

Iedere 4e donderdagavond van de maand komen we bij elkaar.
We kunnen starten zodra we voldoende deelnemers hebben.

Voor meer informatie en contact

Deze herstelgroep wordt door twee ervaringsdeskundigen begeleid.

Telefoon: 024-324 99 75
E-mail:  disherstelgroep@gmail.com

Lotgenotengroep voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Wat is het?

Er zijn nog steeds plekken beschikbaar bij de nieuwe lotgenotengroep. Deze groep is gericht op ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. Gezamenlijk nemen de deelnemers de week door en bespreken zij zaken die hen bezighouden. Onderwerpen die de revue passeren zijn bijvoorbeeld zelfbeeld of contact met anderen.

Voor wie?

Deze groep is toegankelijk voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid, ongeacht welke kwetsbaarheid dit is.

Wanneer?

De groep komt een keer in de 14 dagen bij elkaar op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

 

“Gezamenlijk nemen zij de week door en bespreken zaken die hen dwars zitten, waarna ze een thema behandelen”

Waar?

De groep komt bij elkaar bij De Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen.

Meer weten?

Informatie via de Kentering:

Telefoon: 024-324 99 75
E-mail: algemeen@dekentering.info

Ypsilon

Wat is het?
Ypsilon is een landelijke vereniging van familieleden/betrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid. De regionale afdeling van Ypsilon organiseerde in het verleden bij De Kentering weleens gespreks- of themabijeenkomsten voor de leden van Ypsilon. De regionale afdeling is momenteel wel actief in Tiel en omgeving maar niet zozeer in Nijmegen bij De Kentering.

“Informatie-uitwisseling en ervaringen delen”

Praktische informatie

Aanmelding:

Website: www.ypsilon.org

Anoiksis

Wat is het?

Anoiksis is een landelijke vereniging voor mensen met een psychosegevoeligheid. Met de komst van een nieuwe regio-verantwoordelijke is sinds 2012 is de afdeling Nijmegen en omstreken weer actief geworden.

Elke twee maanden is De Kentering op een zaterdagmiddag de uitvalsbasis voor een bijeenkomst: er wordt een thema besproken, een film gedraaid, een workshop gehouden of een buitenactiviteit georganiseerd zoals midgetgolf, wandelen en pannenkoek eten.

Er zijn tussen de 10 á 20 deelnemers die zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie. 

“Landelijke vereniging van familieleden/betrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid”

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van Anoiksis en actieve vrijwilligers van De Kentering.

Praktische informatie

Voor meer informatie bel of e-mail Piet Hein Nolet:

Telefoon: 024-848 1119
E-mail: h.nolet@upcmail.nl

Voorlichting

GEK in de KLAS

Een bijzondere plaats binnen onze voorlichting aan scholen (alle niveaus behalve basisonderwijs) neemt het project GEK in de KLAS in. De ervaringsdeskundigen daarvan zijn getraind om les te geven over psychiatrische kwetsbaarheden en vertellen ook op persoonlijke wijze over hoe het is om daarmee te leven. Gastlessen worden ook hier altijd compleet afgestemd op de vraag van de school.

Benieuwd naar GEK in de KLAS? Neem een kijkje op
http://www.gekindeklas.nl/

Wilt u dat onze reguliere ervaringsdeskundigen of die van GEK in de KLAS voorlichting of een gastles geven bij uw organisatie, neem dan contact op met ons op.

Overige

Kring van Verbinding

Wat is het?

“Op zondagmorgen, geen kerkgang meer, wel een verlangen … naar inspiratie, het delen van het ‘heilige’, ook dat van het alledaagse, verbinding met dat wat groter is, met elkaar, met jezelf.”

Een voormalige ervaringsdeskundige van De Kentering organiseert elke derde zondag van de maand deze Kring van Verbinding. Iedereen is van harte welkom.

De bijeenkomsten vinden plaats in de benedenruimte van De Kentering en soms buiten.

“In een sfeer van veiligheid en geborgenheid met de aanwezigen opnieuw betekenis geven aan wat je mist of wat je bezighoudt”

Praktische informatie

Er zijn gemiddeld 15 deelnemers.

Voor meer informatie:

E-mail: dikkie.roelofsen@telfort.nl

Scroll naar boven