Belangenbehartiging

De Kentering doet, behalve aan individuele ondersteuning, ook aan collectieve belangenbehartiging. Daarbij gaat het niet om het oplossen van problemen van individuele cliënten, maar om het aankaarten bij de juiste instanties van problemen waar grote groepen psychisch kwetsbare burgers tegenaan lopen.

Via diverse kanalen laten wij aan beleidsmakers en politici horen wat er onder onze achterban speelt. Zo zijn we actief in gemeentelijke adviescommissies, maar ook op landelijk niveau komen onze ervaringsdeskundigen op voor de belangen van psychisch kwetsbare burgers.
 

Wil je een signaal kwijt aan ons? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij kijken dan met jou hoe dat signaal op de juiste plek terechtkomt. Ook als je zelf geen problemen ervaart maar wel belangstelling hebt om in de belangenbehartigingssfeer iets te gaan doen, ben je van harte welkom.

Bel of mail of kom een keertje langs op de Limoslaan 10.
Kijk op de Contactpagina van deze site voor verdere contactgegevens.

Denk daarbij aan de volgende activiteiten:

    • Een aantal van onze ervaringsdeskundigen neemt deel aan overlegplatformen en adviescommissies van de gemeente Nijmegen. Hier komen zij op voor de belangen van mensen uit de psychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Voorbeelden hiervan zijn het Nijmeegs Daklozen Overleg en de Cliëntenraad Participatiewet.
    • Verder laten wij ook bij gemeenteraadsvergaderingen regelmatig onze mening horen over beleidsplannen van de gemeente Nijmegen. Zo hebben we in het verleden ingesproken bij raadsvergaderingen en gaan we in gesprek met individuele leden van de gemeenteraad en wethouders. Op deze wijze proberen wij zo goed mogelijk onze achterban te vertegenwoordigen.

    • Ook op landelijk niveau komen onze ervaringsdeskundigen op voor de belangen van psychisch kwetsbare burgers, bijvoorbeeld als het gaat om de Wet verplichte ggz.
Scroll naar boven