Cliëntondersteuning

De Kentering biedt individuele cliëntondersteuning. Dit kan heel breed zijn. We werken erg laagdrempelig, mensen kunnen gewoon binnen lopen, of bellen voor een afspraak. We merken dat mensen zich bij ons vaak snel op hun gemak en gehoord voelen.

  • We helpen bij het voorbereiden van het keukentafelgesprek of een andere vorm van indicatie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg Wlz.
    Ook kijken we welke andere mogelijkheden er zijn om de juiste zorg of begeleiding, dagbesteding of andere vorm van hulp te krijgen.

  • We kunnen helpen bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) en waar nodig ook helpen bij het opstellen van een zorgplan.

  • We kunnen ondersteunen bij de belastingaangifte; en ook bij problemen rond betalingen en bezwaarschriften van andere instanties.

  • We kunnen hulp bieden bij het aanvragen van een uitkering of contact leggen met instanties als het UWV.

  • Bij welke vraag dan ook: we kijken altijd of we iets kunnen betekenen. En als wij je niet kunnen helpen, zoeken we uit waar dat wel kan!
Diana Stunnenberg is momenteel als cliëntondersteuner werkzaam bij De Kentering.
Scroll to Top