Algemeen

Nu de regels i.v.m. corona iets versoepeld zijn, mogen er in overleg met ons weer groepen van 5 à 6 personen bij De Kentering bij elkaar komen. De contactpersonen van de groepen zijn hiervan op de hoogte. Voor individuele cliënten is De Kentering gewoon bereikbaar, zowel telefonisch als fysiek voor een vraag maar ook voor een praatje! Een afspraak maken is dan wel handig. Stuur een mail naar ondersteuning@dekentering.info of bel naar 024-3249975 Als er niet wordt opgenomen, bellen we terug!

Ons pand het T Huis aan de Limoslaan 10 te Nijmegen.
De Kentering in Nijmegen biedt ondersteuning en informatie aan mensen met een psychiatrische achtergrond. Ook is het een plek waar cursussen plaatsvinden en waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten.
De Kentering doet meerdere dingen. Het is een informatie- en steunpunt en belangenorganisatie waar mensen werken die zelf ook ooit psychiatrische hulp hebben gekregen. Iedereen die vragen heeft over psychiatrie of over het leven met een psychiatrische achtergrond kan hier terecht. De wat moeilijkere vragen worden behandeld door de cliëntondersteuners. De vragen kunnen overal mee te maken hebben: met werken, met wonen, met dagbesteding, met geld of uitkering, persoonsgebonden budget (pgb) of indicatiestelling, over de ZZP’s (dat zijn de zorgzwaartepakketten), lotgenotencontact, alles. Soms weet iemand niet eens precies wat hij wil vragen, dan nog kan hij bij ons terecht. Dan is alleen een gesprek al genoeg. En als we een vraag niet kunnen beantwoorden, kijken we waar iemand dan wel naartoe moet en helpen daar dan weer bij.
De Kentering werkt vooral voor volwassenen die een psychiatrische ziekte of psychosociale problemen hebben. Maar ook hulpverleners bellen wel eens met vragen, over de belasting bijvoorbeeld of over alternatieve zorgverleners. En familieleden of vrienden kunnen ook terecht. Ouders van jonge kinderen komen vaak met vragen over het pgb bijvoorbeeld voor begeleiding bij een autistische stoornis.

“De Kentering is onafhankelijk van ggz-instellingen of andere zorgaanbieders. We zijn grotendeels cliëntgestuurd. Bij De Kentering zijn ervaringsdeskundigen actief; we werken er samen met professionals.”

Individuele Ondersteuning van De Kentering

De Kentering biedt individuele cliëntondersteuning. Dit kan heel breed zijn. We werken erg laagdrempelig, mensen kunnen gewoon binnen lopen, of bellen voor een afspraak. We merken dat mensen zich bij ons vaak snel op hun gemak en gehoord voelen. Voorbeelden:

 • We helpen bij het voorbereiden van het keukentafelgesprek of een andere vorm van indicatie voor de WMO of WLZ. Ook kijken we welke andere mogelijkheden er zijn om de juiste zorg of begeleiding, dagbesteding of andere vorm van hulp te krijgen.
 • Een PGB-consulent geeft informatie over een Persoonsgebonden Budget (PGB) en helpt bij het aanvragen en verzilveren ervan en ook bij het opstellen van een zorgplan.
 • We kunnen helpen bij de belastingaangifte; maar ook bij problemen rond betalingen, bezwaarschriften van andere instanties.
 • We kunnen hulp bieden bij het aanvragen van een uitkering of contact leggen met instanties als het UWV.
 • Bij welke vraag dan ook: we kijken altijd of we iets kunnen betekenen. En als wij je niet kunnen helpen, zoeken we uit waar dat wel kan!

Collectieve Ondersteuning van De Kentering

Naast individuele ondersteuning doet De Kentering ook aan collectieve ondersteuning, belangenbehartiging voor onze doelgroep – dus voor mensen met een psychische beperking.

 • enkelen van onze medewerkers zitten in inspraakorganen van de gemeente Nijmegen, UWV en Iriszorg. Hier komen zij op voor de belangen van mensen uit de psychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijke opvang.
 • regelmatig laten wij onze mening horen over de plannen van de gemeente Nijmegen. Zo spreken wij regelmatig in bij gemeenteraadsvergaderingen en gaan wij in gesprek met raadsleden en wethouders. Op deze wijze proberen wij zo goed mogelijk op te komen voor onze achterban.
 • wij doen er alles aan om de beeldvorming ten aanzien van mensen uit de psychiatrie te verbeteren. Wij geven voorlichting over wat het betekent om een psychiatrische aandoening te hebben. Deze voorlichtingen worden gegeven door ervaringsdeskundigen. Mocht je meer willen weten over wat het betekent om met een psychiatrisch verleden te leven, dan kun je ons altijd inschakelen. In het verleden hebben wij voorlichtingen gegeven bij scholen en instellingen.
 • elk kwartaal publiceren wij een nieuwsbrief. Hierin staat het laatste nieuws over actuele ontwikkelingen uit de psychiatrie, aangevuld met columns en gedichten.
 • tot slot kunnen landelijke organisaties als de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen en andere lotgenotengroepen ook bij ons terecht. Wij beschikken over een groot pand dat wij graag ter beschikking stellen aan andere, gelieerde organisaties. In het verleden zijn er bij ons onder andere bijeenkomsten geweest van Anoiksis en Woonzorgnet.

De volgende cliëntondersteuners zijn werkzaam bij De Kentering:

Ineke Hoeven
Elly de Louw (PGB)
Mariëtte van der Zwet

De Kentering doet aan de volgende activiteiten:

 • Voorlichting en gastlessen
 • Cursussen, lotgenotengroepen en supportgroepen
 • Ontwikkeling en ondersteuning van nieuwe cliënteninitiatieven
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning en informatie over het Sociaal Domein
 • Belangenbehartiging
Scroll to Top