Ons pand het T-Huis aan de Limoslaan 10 te Nijmegen

Sinds enkele maanden zijn de regels rondom corona drastisch versoepeld. Dit betekent dat de groepen weer 'in volle sterkte' bij elkaar mogen komen bij De Kentering, mits zij de geldende regels in acht kunnen nemen: 1,5 meter afstand houden, vaak je handen wassen, niet komen als je verkouden bent of twijfelt over je gezondheid. Loop met een bochtje maar wel met een glimlach om iedereen heen en ga één voor één de trap op en af.
Ook zijn inmiddels cursussen zoals de WRAP en Wijzer Werken Met Eigen Ervaring (WWMEE) weer gestart. Voor individuele cliënten is De Kentering als altijd bereikbaar, zowel telefonisch als fysiek voor een vraag maar ook voor een praatje! Een afspraak maken is dan wel handig.
Stuur een e-mail naar:  
of bel het volgende telefoonummer:   024-3249975

De Kentering in Nijmegen biedt cliëntondersteuning  en informatie aan mensen met een psychiatrische achtergrond of psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen.

Het is ook een plek waar cursussen plaatsvinden, waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten, waar ruimte is om eigen initiatieven te ontwikkelen, zoals het project Gek in de Klas,  en waar aandacht besteed wordt aan collectieve belangenbehartiging. Bij De Kentering zijn ervaringsdeskundigen actief; we werken er samen met professionals.

De gemeente Nijmegen financiert de cliëntondersteuning en is dus gratis. Deelnemen aan een cursus of activiteit brengt soms wel geringe kosten met zich mee.

Contact opnemen kan via een email, de telefoon of gewoon langskomen tijdens de openingsuren op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.

“De Kentering is onafhankelijk van ggz-instellingen of andere zorgaanbieders. We zijn grotendeels cliëntgestuurd. Bij De Kentering zijn ervaringsdeskundigen actief; we werken er samen met professionals.”

De Kentering doet aan de volgende activiteiten:
Scroll to Top