Links naar andere websites

Welkom op de linkspagina van De Kentering.

De links worden eerst weergegeven in wat meest relevant is.
Daaronder een lijst onderverdeeld per categorie.

Neem contact met ons op wanneer u uw eigen link aan deze pagina wilt toevoegen. Neem ook contact met ons op wanneer de informatie van een link niet correct meer is of aangepast moet worden. We maken dit dan snel voor u in orde.

Omgaan Met Stemmen Horen

Informatie en handvatten voor stemmenhoorders , naasten en hulpverleners.

Stemmen horen is een bijzondere ervaring. Als je stemmen hoort, hoor je één of meerdere stemmen zonder dat er een geluid of geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Andere mensen horen die stem of stemmen niet.​

GEK in de KLAS

Deze organisatie biedt voorlichting over psychiatrische kwetsbaarheden aan scholieren en studenten.

Voorlichting:
Het primaire doel van onze organisatie is het bieden van voorlichting over psychiatrische kwetsbaarheden aan scholieren en studenten. Dat proberen we op een leuke, maar zeker ook zorgvuldige manier te doen. ‘GEK in de KLAS’ is op die manier vrij letterlijk te nemen.

Destigmatisering:
Ten tweede wil GEK in de KLAS helpen het stigma tegenover psychiatrische aandoeningen te verminderen en misverstanden recht te zetten. Mensen met een psychiatrische aandoening zijn niet ‘gek’; de naam van dit project heeft in die zin een provocerende maar ook prikkelende betekenis.

(Samen)werken:
Ten derde betrekken we (bijna uitsluitend) mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid nauw bij dit project. Dat helpt bij hun herstel en zet aan tot maatschappelijke participatie.

GEK in de KLAS is opgezet vanuit De Kentering, een Nijmeegse organisatie voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. We werken tevens nauw samen met andere instellingen in de regio.

Tzitzo Magazine - Open over mentale gezondheid

Door mentale kwetsbaarheid in beeld te brengen, wil Tzitzo magazine drempels verlagen en psychische problematiek meer bespreekbaar maken in de samenleving.

Tzitzo magazine is een inspirerend magazine dat openheid geeft over mentale gezondheid. Het team van Tzitzo magazine wordt gevormd door mensen die weten hoe het is om te leven met een psychische kwetsbaarheid. Door openheid te geven vanuit hun eigen ervaring hopen zij het stigma rondom psychische kwetsbaarheden te verkleinen. Vaak ontstaat stigma door onwetendheid, iemand begrijpt eigenlijk niet zo goed hoe het zit. Daar wil Tzitzo magazine iets aan veranderen!

Ypsilon Tiel

Ypsilon Rivierenland: ontmoeten, kennisdelen en belangenbehartiging, voor familie en naasten van mensen met een psychosegevoeligheid.

Naaste zijn van een persoon met psychotische kwetsbaarheid is vaak niet makkelijk. Toch hoeft het niet je hele leven te beheersen en beïnvloeden. Op deze pagina staan filmpjes en artikelen over zaken die ons daarbij geholpen hebben. Elkaar steunen is een van de pijlers van Ypsilon Tiel.

ZelfRegieCentrum Nijmegen

Zelfregiecentrum Nijmegen is een samenwerkingsverband van drie Nijmeegse belangenorganisaties:
  • WIG: voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking
  • Onderling Sterk Nijmegen: voor mensen met een licht verstandelijke beperking
  • Trias Nijmegen: voor (zeer) moeilijk lerenden vanaf 18 jaar

Wij richten ons op iedereen die meer grip wil krijgen op zijn of haar leven. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een ziekte, een langdurige behandeling, veel tegenslagen, eenzaamheid of steeds terugkerende moeilijke situaties. Redenen kunnen ook zijn gebrek aan energie of assertiviteit, moeite met het nemen van initiatieven of wanneer je het gevoel hebt niet serieus te worden genomen.

Vagebond Nijmegen

De stad verkennen tijdens een stadswandeling met de gidsen van Vagebond!

Je krijgt een voorproefje van Nijmegen, Arnhem of Tiel Apeldoorn, Amsterdam noem een stad en wij zullen daar zijn…(en dat smaakt vast naar meer). Enthousiast? Wees welkom!

Zuster Jansen - Respijtzorg

Belangrijke ondersteuning voor mantelzorgers
  • Wat respijtzorg precies betekent – en waarom het zo belangrijk is voor de gezondheid van mantelzorgers
  • Welke vormen van respijtzorg er zijn
  • Hoe mensen deze ondersteuning kunnen aanvragen

Adviescommissie JMG Nijmegen

Jeugd Maatschappelijke opvang en Gehandicapten in Nijmegen

De Adviescommissie JMG is een adviescommissie van Burgemeester en Wethouders. Ze geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan B & W vanuit het streven dat alle burgers van Nijmegen optimaal kunnen meedoen aan het samen leven. Daarbij vertegenwoordigen wij vooral burgers met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, van jeugd en dak- en thuislozen.

Mind Us

vrij vertaald: Wij doen ook nog mee! Ook al is onze ‘mind’ kwetsbaar.

Mind Us probeert een brug te slaan tussen bedrijfsleven, samenleving en mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Ervaringswijzer.nl

Ervaringswijzer, trefpunt voor en door mensen die psychisch kwetsbaar zijn

Laat je inspireren, ontmoet anderen en ontdek interessante activiteiten in jouw buurt. Deel jouw ervaringen op het forum, via reacties of in de blogs. Meld je aan als lid en volg onze thema’s en recensies. Dan worden wij samen wijzer.

GGZ Nederland

De brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland.

Psychosenet

Dé website over psychose, stemming en de weg naar herstel.

Ypsilon

Vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Verenigt familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid.

PlusMinus - Leven met bipolariteit

Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen

Plusminus is dé vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten. Wij maken ons sterk om de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een bipolaire aandoening te verbeteren en het stigma op psychische kwetsbaarheid te bestrijden.

Actueel nieuws uit de GGZ

Actueel nieuws uit de geestelijke gezondheidszorg.

Zorgwijzer GGZ-beleid

Op deze pagina wordt het huidige GGZ-beleid uitgebreid besproken. Hierbij komen verschillende vormen van GGZ aan bod.

MIND

Bij MIND kun je terecht voor informatie en advies van hulpverleners en lotgenoten.

MIND wil psychische problemen voorkomen, mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen en zorgen voor meer openheid en begrip. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren.

Trimbos Instituut

Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis. Het Trimbos behandelt niet.

Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. 

Iriszorg

Heeft u ondersteuning nodig bij uw verslaving, woonsituatie, financiën of werk? IrisZorg is er voor u.

Verslaving, opvang, wonen, werk, naasten, professionals

Anoiksis

Vereniging voor en door psychosegevoelige mensen.

Vereniging van patienten die een of meedere psychosen hebben gehad of schizo-affectief of schizofreen zijn volgens hun hulpverleners.

RIBW - Nijmegen en Rivierland

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk.

 De RIBW wil haar cliënten in staat stellen een zo gewoon mogelijk bestaan als burger in de samenleving te leiden. In onze begeleiding gaan wij uit van de kracht en de zelfredzaamheid van de cliënt.

Pro Persona

Specialistische geestelijke gezondheidszorg in Gelderland

Domotica in huis - Ziggo

Domotica kan je helpen om zelfstandig te blijven wonen. Slimme technieken kunnen jouw comfort en meer veiligheid in huis bieden. Bedenk voor jezelf eens waar je tegenaan loopt wanneer je huishoudelijke taken uitvoert. Welk domotica apparaat kan jouw lasten hierbij verlichten?
Nieuws & Tijdschriften
Tzitzo Magazine
Tijdschrift voor Psychiatrie
Deviant
GGZ-nieuws
De Jonge Psychiater
 
Herstel, Empowerment & Ervaringsdeskundigheid
HEE-team
deervaringsdeskundige
 
Hulp bij financiën
Bureau Schuldhulpverlening Nijmegen
Formulierenbrigade
 
Kunst
Art-tics
Unit academie
 
WMO-voorzieningen
Sociale Wijkteams Nijmegen
STIPS
 
Persoonsgebonden Budget (PGB)
Per Saldo
Sociale Verzekeringsbank
Zorgboerderijen omgeving Nijmegen
Personnebos
Buitenleven
De Waterhoeve
Oures
Madeliefzorg
De Amethyst
De Hagert
 
Wonen en Zelfredzaamheid
Domotica in huis - Ziggo
Scroll to Top