Dag van de Kwaliteit

Sinds 1996 organiseert De Kentering elke twee jaar de Dag van de Kwaliteit. Bij dit symposium staat de kwaliteit van leven centraal van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Elke Dag heeft een specifiek thema dat in programma-onderdelen als debat, lezingen en workshops verkend wordt. Daarbij gaat het naast de concrete invulling ook om ontmoeting, verbinding en kruisbestuiving tussen verschillende organisaties, initiatieven en individuen. De Dag van de Kwaliteit nodigt uit tot bezinning en biedt inspiratie. 

Ze is voor de buitenwacht het moment waarop De Kentering het meest zichtbaar naar buiten treedt en zich als organisatie presenteert en profileert. Een trouw publiek van mensen met een psychische kwetsbaarheid maar ook hun betrokkenen, hulpverleners en beleidsmakers en anderszins geïnteresseerden weet elke twee jaar de weg te vinden naar de Dag, waarover ook wordt bericht in lokale media.

Zie onderstaande link om meer over het Uur van de Kwaliteit te zien en te lezen:
Uur van de Kwaliteit – Uitzending gemist –

3 juni 2021
online via videoconferance

Thema van de dag:
Hoe kwetsbaar ben je online?

Vanwege het coronavirus was er dit jaar een volledig digitale Dag van de Kwaliteit zijn, die geen hele dag duurt maar anderhalf uur. Daarom hebben we de Dag van de Kwaliteit dit jaar omgedoopt tot:
“Uur van de Kwaliteit”

Leven speelt zich tegenwoordig voor een groot deel online af. Hoe jonger mensen zijn, hoe meer hun sociale leven online plaatsvindt. Sociale media zijn niet meer weg te denken. Ongeacht de leeftijd zijn er onder gebruikers van sociale media natuurlijk ook mensen die psychisch kwetsbaar zijn.
Dan rijst de vraag: hoe kwetsbaar toon je je op die sociale media? Sociale media worden vaak gebruikt om een rooskleuriger beeld van jezelf te tonen. Maar als je psychisch leed overweldigend is en voor jou een deel is van je identiteit, wil je dat pijnlijke stuk soms juist wel delen.

“Hoe kwetsbaar ben je online?” is dus een vraag die je kunt stellen. In dubbele zin: hoe kwetsbaar wil je zijn in je online verschijning, als je psychisch kwetsbaar bent? En hoe kwetsbaar maakt het je, als je online daarover open bent? Daarover wil De Kentering in gesprek gaan op het Uur van de Kwaliteit.

22 november 2018
Locatie: De Lindenberg

Thema van de dag:
Alle zeilen bij …?    Diverse perspectieven op de psychiatrie anno 2018.

Revue, presentatie, workshop en gesprekrondes:

Revue:
openingsrevue: Eva’s Theatertuin en Theaterwerkplaats De Vuurvogel

Presentatie:
presentatie Laura Liebregt: voorlichtingsproject GEK in de KLAS

Workshop:
workshop Joeke van Leeuwen: creatieve workshop

Gesprekrondes:

 • De arbeidsmarkt: wil je? Kan je? Moet je? Is er plek voor jou en hoe dan?
 • Wat heeft de cliëntenbeweging opgeleverd en wat is haar rol in de toekomst?
 • Inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk
 • Van crisis naar hulp? Waar kan je tegenwoordig terecht bij crisissituaties?
 • Werkt het sociaal wijkteam?
 • Zorg nodig met een migratieachtergrond? Is er culturele diversiteit in de ggz?

24 november 2016
Locatie: De Lindenberg

Thema van de dag:
Wijk in, Wijk uit!   Wijk, wonen, werk en welzijn.

Programma:

   Dialoog met Lotte Baaijens

   Revue workshops

   Luchtig intermezzo met Fabian Franciscus

   Dialoog met April Ranshuijsen

Workshops (2 rondes):

 • Annemieke van der Gronden: Zelfregieroute
 • Lieke van Vugt: Ervaringsdeskundig vrijwilliger en respijtplek
 • Roos Koopmans, Barbara Croonen en Mariëlle de Vries: Meedoen, in woord en beeld
 • Ralph Sluijs: Iedereen anders, iedereen gelijk
 • Corine Strausz: Liefdesrelaties, hechting en relatieproblemen
 • Annet Strijker en Allard Wagensveld: Kansen op werk verhogen
 • Nynke Mulder: Shared reading
 • Evelien van der Ham: Ontmoetingen
 • Heleen Tieze: De Vrijwilligerscentrale Nijmegen
 • Floor Goddijn: Mijn buurvrouw is gek

Dialoog:
met Bert Frings

Fabian Franciscus:
schijnt nog een lichtje …

Het toetje

27 november 2014
Locatie: De Lindenberg

Thema van de dag:
Part èn Deel: samenleven, participeren en delen.

Programma

Theater
Debat
Korte lezingen

Workshops:

 • Ger Luijten: Uitzicht op werk
 • Bands: Clean & Distorted en Gently Overdone
 • Sascha Stoffelen: Toekomstplan
20 november 2012 Locatie: De Lindenberg Thema van de dag: Je – zelf – wel – zijn: zelfregie in zorg en welzijn. Programma
 • Inleidingen:“Hoe verhoudt zelfregie zich tot jezelf blijven en kwaliteit van leven”
 • Lezing door Vincent van Dongen en een presentatie door Kees Onderwater
 • vragen, discussie en debat met de zaal
Preview van de Proeverij (workshops) Informatiemarkt Proeverij/workshops:
 • Rutger Kips: juridisch lekenspreekuur voor dak- en thuislozen
 • Werkgroep De  Kentering:  voorlichting met ervaringskennis
 • Corine Strausz: de Ervaringswijzer.nl, een internetforum waarop cliënten van de ggz elkaar informeren
 • Jos Kersten namens de Werkgroep Integratie Gehandicapten: de VrijBaan Empowerment Methode
 • Phoenix-band: interactieve workshop, resulterend in het lied “de zelfregieblues”
 • RIBW en De Kentering: de methodiek HEE: Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid
 • Bram-Sieben Rosema en Marinke Stassen: de site www.keuzehulpen.nl voor mensen met schizofrenie of psychose
 • Pleisterplaats voor De Ziel
 • Sander Alkemade en Corine Strausz: “Van Regie naar Zelfregie”
Afsluiting/De Aangename Nasmaak: Wethouder Frings uit Nijmegen sluit aan en de dagvoorzitter nodigt deelnemers van de workshops uit hun ervaringen te delen in gesprek over wat de dag heeft opgeleverd.

24 november 2010
Locatie: De Lindenberg

Thema van de dag:
Werk!? Aandacht voor de psychisch kwetsbare mens en werk.

Programma:
Tijdens het symposium (23 november 2010), de workshops en het debat komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat hebben mensen uit de psychiatrie nodig om te werken?
 • Ontmoeting tussen werkgevers, ondernemers en (ex)ggz-cliënten
 • Vormen van werk, met of zonder baas, betaald of onbetaald
 • Wet- en regelgeving werk, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Ervaringsdeskundig werken, wat betekent dat?
 • Succesverhalen van mensen met een psychiatrische achtergrond

26 november 2008
Locatie: LUX

Thema van de dag:
Beeldvorming. Mag de ander anders zijn?

Programma Lezing:
“Stigma en stigmabestrijding” door Anette Plooy (programma- coördinator Herstel en Participatie)

Debat:
over het thema

Informatiemarkt Workshops:

 • “Wat kunnen gemeenten doen?” – Rondetafelgesprek met beleidssmakers, -uitvoerders en cliënten
 • “Mode met een Missie”” – kansarme vrouwen maken mode
 • “Hoe kan het anders?” – workshop met kwartiermaakster Doortje Kal
 • “Beeldvorming op Muziek” – samen een lied maken
 • “Zie ik jou helder?” – Verhalenworkshop

Afsluiting:
met gezamenlijk lied

Aanvullende activiteiten:

 • doorlopende fototentoonstelling
 • lezing door Bram Bakker, een controversieel [sychiater, in Centrale Bibliotheek De Mariëburg
 • twee films in LUX

29 november 2006
Locatie: LUX/Cinemariënburg (Foyer)

Thema van de dag:
Hoe de kwaliteit van leven verbeterd kan worden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid uit de regio in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die per 1 januari 2007 geïntroduceerd zou worden als opvolger van de AWBZ.

Debat:
In het debat wordt vanuit diverse invalshoeken het thema besproken.

Middagprogramma:
Na het debat vindt er in de kleine zaal van Cinemariënburg (voorloper van LUX) een presentatie plaats van allerlei projecten:

 • Arctics
 • Groenwerk
 • het Winkeltje van het Bastion
 • kennismaking met de vertrouwenspersoon van de ggz
 • persoonlijke verhalen en gedichten worden voorgedragen
 • de Phoenix-band besluit de dag

Hieronder kan je kijken naar het Uur van de Kwaliteit 2021 (13e Dag van de Kwaliteit)
Onderwerp: ‘Hoe kwetsbaar ben jij online?

Vanwege het coronavirus was er dit jaar een volledig digitale Dag van de Kwaliteit zijn, die geen hele dag duurt maar anderhalf uur.
Daarom werd de 13e Dag van de Kwaliteit omgedoopt tot het “Uur van de Kwaliteit”.

Zie onderstaande link om meer over het Uur van de Kwaliteit te zien en te lezen:
Uur van de Kwaliteit – Uitzending gemist –

Inhoud van deze film “Uur van de Kwaliteit 2021”
00:00 – Begin film
00:36 – Ervaringsverhaal Linda over haar persoonlijke ervaringen met social media
04:22 – Vrijwilligers van De Kentering: wat verstaan zij onder social media?
07:21 – Humoristische sketch: een stel met een psychische kwetsbaarheid heeft een innovatie oplossing
13:05 – Geert Paaij, schrijfster van ‘Als je brein je bedriegt’ vertelt over de gevaren van actief zijn op social media als je psychisch
               kwetsbaar bent
21:31   – Vrijwilligers van De Kentering vertellen over hun ervaringen met social media
26:30 – Philippe Delespaul, hoogleraar Innovatie in de ggz ziet meer heil in e-communities dan in e-health
32:26 – Nic Vos de Wael vertelt over onderzoek van MIND dat positieve en negatieve ervaringen met digitale zorg in coronatijd
               signaleert
37:20 – Vrijwilligers van De Kentering vertellen over steun die ze halen uit social media
39:47 – Lars, student en medewerker van MING Young Studio met een vlog over zijn ervaringen met social media
46:24 – Vrijwilligers van De Kentering geven antwoord: social media, vloek of zegen?

Hieronder kan je kijken naar een compilatie van de Dag van de Kwaliteit 2018
Onderwerp: ‘Alle zeilen bij!?’ anno 2018:

Scroll to Top