Gevolgen van regeerakkoord voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Onlangs is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Ten eerste wordt het eigen risico in de zorg flink verlaagd. Met ingang van 1 januari 2027 wordt het eigen risico meer dan gehalveerd naar 165 euro. Daarnaast bevriest de nieuwe coalitie het huidige eigen risico van 385 euro in 2025 en 2026.

Verder wil de coalitie de positie van de eerstelijnszorg versterken, met inbegrip van verbetering van de onderlinge samenwerking tussen huisartsen, wijkverplegers en mantelzorgers.

Slecht nieuws voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is dat de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten vanaf 2027 verdwijnt. Mensen met bijvoorbeeld een Wajong of WIA-uitkering krijgen elk jaar deze tegemoetkoming van UWV. Als reden voor het schrappen ervan wordt opgevoerd dat het eigen risico gehalveerd wordt.

Met betrekking tot mensen met verward gedrag willen de coalitiepartijen dat er een betere samenwerking komt tussen de politie en de ggz. Daarbij moet ook relevante informatie gedeeld worden tussen instanties. Hoe de samenwerking concreet verbeterd wordt, is nog niet bekend.

Goed nieuws is er voor de jeugdzorg: de voorgenomen bezuiniging van 511 miljoen euro is van de baan. Daarnaast wil de coalitie het aantal uithuisplaatsingen verminderen en de rechten van kinderen en ouders verbeteren.

Voor mensen die huurtoeslag ontvangen is er ook goed nieuws: de huurtoeslag gaat de komende jaren omhoog. Hiervoor wordt een bedrag van 500 miljoen euro gereserveerd vanaf 2025.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Scroll naar boven