Navigate / search

Terugblik op 10e Dag van de Kwaliteit

Elke twee jaar organiseert De Kentering de Dag van de Kwaliteit, een dag voor ontmoeting, inspiratie en debat over de kwaliteit van het leven van mensen in de psychiatrie.

Een bijzondere dag van, voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond en iedereen die met hen te maken heeft.

Op donderdag 27 november 2014 vond in de Lindenberg de 10e Dag van de Kwaliteit plaats, met als thema: Part èn Deel.

Gelukkig ligt de tijd dat iemand met een (psychiatrische) beperking part nòch deel had aan de maatschappij inmiddels ver achter ons!

Het thema werd verkend aan de hand van de onderwerpen:

samenleven, participeren en delen.

Het werd een boeiende, inspirerende en geslaagde dag met workshops en theater, praten en luisteren, korte lezingen en een smakelijke lunch.

DvdK2014Foto3
DvdK2014Foto2

 

 

Lees hieronder een terugblik op enkele workshops.

 


Workshop Ger Luijten – Vista: Uitzicht op werk

In het Nijmeegse timmermansbedrijf Vista van Ger Luijten draaien twee RIBW-cliënten op hun eigen manier en in hun eigen tempo mee. In een workshop tijdens de Dag van de Kwaliteit vertelde de heer Luijten aan interviewer Marc Seveke over de aanpak in zijn bedrijf. Hierbij waren 20 geïnteresseerde toehoorders aanwezig.

Luijten verklaart een dag later: “Ik heb er een goed gevoel over. Naast mij was er een RIBW-medewerker aanwezig, van de twee die in mijn bedrijf werkzaam zijn. Ik was blij met de uitnodiging van De Kentering om een workshop te verzorgen. We kregen wel een kritische vraag uit het publiek: “Als je met RIBW-cliënten werkt en hen een lager tarief betaalt, is dat dan geen oneerlijke concurrentie?” Ik vind van niet: we presteren minder, dus lagere tarieven zijn gerechtvaardigd.”

Positief

Hoe tevreden is Luijten over de workshop? “Ik ben meer dan tevreden! Mijn verwachtingen waren vrij laag. Van tevoren dacht ik: wat als niemand een vraag stelt? Maar er waren juist veel vragen, wat betekent dat het een goede en toegankelijke presentatie was. Je moet toch lef hebben om in zo’n ruimte een vraag te stellen. Ik vond het positief dat mensen ook na afloop aan de bar een praatje kwamen maken en mijn kaartje meenamen.”

Initiatief

Luijten vervolgt zijn betoog: “De wereld verandert en het maatschappelijk veld ook. Organisaties zoals het RIBW hebben nieuwe standpunten nodig om te overleven. En mensen denken zelf: ik moet verder. Ik wil mensen graag helpen om vooruit te komen. Ik heb nog met wethouder Bert Frings gesproken. Hij vindt mijn initiatief bijzonder, dat heeft hij ook in zijn eindpresentatie gezegd. Hij heeft mij uitgenodigd voor een gesprek. Hopelijk lukt het ons als Vista om samen met Bert Frings en de gemeente nieuwe initiatieven in de zorg te ontwikkelen”, aldus een tevreden workshopleider Ger Luijten.


Workshop Clean & Distorted en Gently Overdone

DvdK2014Foto5
DvdK2014Foto4

 


In een met zo’n 12 toeschouwers matig bezette Steigerzaal was in de eerste workshopronde het podium voor de popbands Clean & Distorted en Gently Overdone. De opening was voor Clean & Distorted met het stevig rockende eigen nummer ‘When dreams come true’. Hierna was het tijd voor de toepasselijke Part & Deel-blues.

De bandleden hadden al een aantal suggesties geschreven en het publiek werd uitgenodigd te brainstormen om zo tot nieuwe teksten te komen. Deze werden op een bord genoteerd. Het refrein werd: “We zijn niet voor de poes/Dit is de Part & Deel-blues.” Na de brainstormsessie konden de toeschouwers luisteren naar een uitvoering van het lied zoals dat – ook dankzij hun inbreng – tot stand was gekomen.

Genieten

Vervolgens was het de beurt aan Gently Overdone, dat opende met de Tina Turner-cover Proud Mary (bekend van het refrein “rollin’ on the river”). Hierna slingerde de groep het eigen nummer Damn liar de zaal in. Samen met Clean & Distorted voerde Gently Overdone daarna Roadhouse blues uit om te besluiten met Girl (“ice cold fever”) van Anouk. Tussendoor konden de toehoorders ook nog genieten van Everything about you van Clean & Distorted. Al met al een leuke workshop die meer aanwezigen had verdiend.


Workshop Sascha Stoffelen: Toekomstplan

Het doel van deze workshop was uitleg te geven over de methodiek Toekomstplan en de achtergronden daarvan. Over Toekomstplan is op de eigen website www.toekomstplan.com het volgende te lezen (citaat): “Met Toekomstplan helpen we mensen die hun dromen en ideeën waar willen maken. Mensen die graag iets willen veranderen in hun leven en dit het liefst zelf willen regelen. Maar zelf regelen moet je leren. Het betekent vaak dat je hulp moet durven te vragen bij de dingen die je niet zo goed kan. Zodat je kan gaan doen waar je WEL goed in bent.” Zie diezelfde website als u er meer over wilt weten.

Emoties

Terug naar de workshop. Er waren veel belangstellenden in de zaal aanwezig, 20 tot 30 personen, onder hen ook ervaringsdeskundigen. De mensen reageerden enthousiast en wilden er graag meer van weten. Maar de workshop riep ook emoties op. Zo waren er bijvoorbeeld kritische vragen over de kwaliteit van de ondersteuning zoals psychiatrische patiënten of hun familieleden die nu ervaren. Wat reacties uit het publiek betrof vonden de toehoorders de workshop een interessante manier en een nieuwe invalshoek om naar zorgvragen te kijken. De mensen vonden het prettig om te bespreken hoe je als psychiatrisch patiënt met je ziekte toch een goed leven kunt hebben.


Lees hier het welkomstwoord door Vincent van Dongen.

 

Beste mensen: cliënten, betrokkenen, beleidsmakers, professionals en andere belangstellenden,

Het is me een eer om jullie namens De Kentering welkom te mogen heten op de Dag van de Kwaliteit onder de naam “Part en Deel”. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn, nu de Kentering deze dag voor de 10e keer organiseert en we dus iets te vieren hebben.

Deze dag kijken we vooruit naar de toekomst, naar een samenleving waar we van dromen, waar cliënten op hun eigen wijze part en deel van kunnen zijn, maar deze dag is ook de 10e Dag van de Kwaliteit. Het is dus ook een moment om te vieren en in het kort wil ik terugkijken, achterom, waar komen we vandaan?

De eerste Dag van de Kwaliteit vond plaats in 1994 als een symposium om stil te staan bij twee vragen: wat is kwaliteit van zorg in de GGz vanuit het perspectief van de cliënt? En hoe kan vanuit cliëntenperspectief de kwaliteit gemeten en verbeterd worden? Het symposium eindigde met een intentieverklaring ondertekend namens de regionale GGz-instellingen, de zorgverzekeraars en onze Bert Arts. Bert vertegenwoordigde het Basisberaad in de GGz en was de initiatiefnemer en drijvende kracht achter deze eerste Dag van de Kwaliteit.

Het verslag werd een boekwerkje dat de aanleiding gaf tot een tweede Dag, twee jaar later, waar werd stilgestaan bij de vraag wat er terecht was gekomen van die intentieverklaring. In het boekje wordt in 26 pagina’s uit de doeken gedaan wat kwaliteit is, maar ik licht ik er slechts de meest opvallende zaken uit, want mij is maar 5 minuten gegeven voor deze opening …

Bij de eerste Dag was er al grote aandacht voor de rol van de gemeente: beleid rond wonen, welzijn, weer aan het werk gaan is van groot belang voor cliënten die na hun behandeling weer een plek in de maatschappij proberen te vinden. In het verslag komt ook het woord participatie voor, doelend op een betekenis die door Willem Alexander wat te snel vergeten wordt: beleidsparticipatie, deelnemen aan het proces waarin plannen tot stand komen. Aan tafel met de gemeentes, de directies van de zorginstellingen, de verzekeraars.

In het verslag van deze eerste Dag zie je de zaadjes gezaaid van een aantal aspecten van het huidige werk van De Kentering: een fysiek informatiepunt, het actief betrekken van mensen met cliëntervaring bij kwaliteitstoetsing, de zorg voor voldoende financiële middelen voor ondersteuning van de actieve vrijwilligers. Het Basisberaad van toen werd De Kentering. De Kentering werd onderdeel van het Zelfregiecentrum. Zelfregie als woord kent een voorloper in Bert’s beschouwing waarin hij zelfbeschikking als fundamenteel recht centraal stelt. Uitvloeisel van zelfbeschikking is zelfbeheer van projecten door cliënten. Waarmee de bal rond wordt gemaakt met de workshop die Rutger Kips vanmiddag geeft, over cliënteninitiatieven.

Het is na deze terugblik tijd geworden om vooruit te kijken. De zaadjes die toen gezaaid zijn, zijn een boom geworden. Op deze 10e Dag van de Kwaliteit gaan we met jullie ook een boom opzetten. We willen stilstaan bij de vraag, wat het betekent voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, met een verslaving, mensen uit de opvang, om deel te nemen aan de samenleving? Participeren is een actueel thema. Een participatie-samenleving, dat is wat de overheid wil dat we met zijn allen vormen. Maar wat is dat participeren? Wat is daarvoor nodig? En wat mij betreft de belangrijkste vraag van al: op welke wijze willen wij participeren?

In de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat was het de overheid die voor je zorgde als het slecht met je ging. De rijkdom was zo verdeeld, dat het minder nodig was om op elkaar te steunen. Dat wil de overheid nu omkeren: er wordt van ons verlangt dat we meer op eigen kracht vertrouwen en meer naar elkaar omkijken. Vandaag staan twee vragen centraal:

Ten eerste, wat hebben wij, mensen met psychische kwetsbaarheid, mensen met een verslaving, mensen uit de opvang, nodig om te kunnen participeren, om Part en Deel te kunnen hebben aan de samenleving? We zijn bezorgd of we ook met alle veranderingen nog voldoende steun kunnen vinden om overeind te blijven èn als volwaardig lid van de maatschappij wat moois van ons leven te maken.

Als keerzijde is er de vraag, wat de samenleving nodig heeft, opdat wij volwaardig kunnen participeren? Steeds meer wordt de samenleving een plaats waarin van iedere werknemer de meest maximale inzet wordt gevraagd; van iedere kwetsbare burger de meest maximale zelfredzaamheid; waarin ieder individu het maximale voor zichzelf eist: een ratrace waarin voor kwetsbaarheid steeds minder plaats is. Hoe komen we weer tot een samenleving waar het dagelijks leven géén race is, maar een reis met aandacht voor de omgeving, waar mensen ook op hun eigen tempo mogen meehobbelen?

Op deze dag willen we met jullie twee dingen doen: een boom opzetten over de participatie-samenleving en samen met jullie de vruchten ervan plukken.

Na mijn welkom zal Sacha Stoffelen, die zichzelf straks zal voorstellen, een inleiding houden over participeren. Daarna gaan we daar samen met haar over in gesprek. ‘s-Middags willen we de vruchten plukken door jullie goede voorbeelden te laten (be)proeven van samen delen en samenleven. Een reis waarbij ieder haar eigen reisdoel mag kiezen, door een keuze te maken uit de tien workshops die vanmiddag gegeven worden.

In de middag zal ook Bert Frings, wethouder van Zorg en Welzijn in Nijmegen reisgenoot zijn. Aan het slot zullen we hem vragen, welke stip hij aan de horizon ziet: is het een samenleving waar het goed toeven is voor kwetsbare mensen? Een stad en regio waar ieder op haar waarde wordt geschat en part en deel heeft aan samen leven?

Ik wens jullie een genoeglijke en inspirerende dag toe.