Boekbespreking: De moed van imperfectie – door Brené Brown

“Laat gaan wie je denkt te moeten zijn”. Zo luidt de ondertitel van dit boek. De schrijfster, professor dr. Brené Brown (1965), onderzoekt hoe je een bezield leven kunt leiden, vanuit een goed gevoel van eigenwaarde. Een bezield leven wil zeggen dat je met hart en ziel leeft en liefhebt. Daarvoor heb je moed, compassie en verbondenheid nodig.

Geschenken
Dit zijn de geschenken van imperfectie. Moed betekent dat je je kwetsbare kant durft te laten zien. Compassie betekent mededogen, meeleven. Daarbij draait het om acceptatie van onszelf en anderen en is het belangrijk om grenzen te stellen en mensen aan te spreken op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Verbondenheid is “de energie die overspringt tussen mensen wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, wanneer ze kunnen geven en ontvangen zonder te oordelen of beoordeeld te worden, en wanneer ze steun en kracht aan de relatie ontlenen”.

Bezield
Liefde heeft te maken met het gevoel erbij te horen. Als we liefde willen ontvangen en erbij willen horen, moeten we overtuigd zijn dat we dit waard zijn. Hiervoor is een gezond gevoel van eigenwaarde essentieel. Voor een bezield leven ben je nu al goed genoeg, zoals je nu bent. Je bent het al waard liefde te ontvangen en erbij te horen. Bij ons streven naar een bezield leven kunnen schaamte, angst en kwetsbaarheid ons in de weg staan.

Wegwijzers
Om af te rekenen met deze obstakels presenteert de auteur een aantal wegwijzers naar een bezield leven.

1) Kies voor authenticiteit en laat je angst voor wat anderen vinden los. Wees trouw aan jezelf, oprecht en laat je ware ik zien.
2) Heb meer compassie met jezelf en laat je perfectionisme los. Je bent goed genoeg zoals je bent.
3) Ontwikkel meer veerkracht en laat zelfverdoving en machteloosheid los. Ontwikkel een hoopvolle levenshouding en wees kritisch ten opzichte van verwachtingen van buitenaf. Stop met het dempen van moeilijke emoties, zoals schaamte, verdriet en angst met verslavingen.
4) Cultiveer dankbaarheid en geluk en laat je gevoel van schaarste en je angst voor het duister los. Besef dat je genoeg bezit en wees niet bang kwijt te raken waar je het meest van houdt.
5) Vertrouw op je intuïtie en durf te geloven. Laat je behoefte aan zekerheid los. Verdraag onzekerheid en vertrouw op wat je niet kunt zien: eerst geloven, dan zien.
6) Geef je creativiteit de ruimte, laat de neiging jezelf met anderen te vergelijken los. Elke unieke bijdrage die je kunt leveren aan deze wereld, komt voort uit je creativiteit. Als je creatief bezig bent, geef je het leven zin. Durf daarom origineel te zijn en, nogmaals, wees jezelf.
7) Neem de tijd om te spelen en te rusten. Laat uitputting als statussymbool en productiviteit als maatstaf voor eigenwaarde los.
8) Breng kalmte en stilte in je leven. Laat stress als leefstijl los. Door stilte kun je in een zuivere geestelijke ruimte stilstaan bij je gevoelens, gedachten, dromen en vragen.
9) Streef naar zinvol werk. Laat je onzekerheid en je opvattingen over wat je ‘zou moeten’ los.
10) Lach, zing en dans. Laat het idee dat je altijd beheerst moet zijn en ‘normaal’ moet doen los.

Veel succes met deze tips en inzichten. Op naar een bezield leven!

De moed van imperfectie. Laat gaan wie je denkt te moeten zijn, door Brené Brown.
Vertaling van: The Gifts of Imperfection Let Go of Who You Think You’re Supposed to Be and Embrace Who You Are.
A.W. Bruna Uitgevers, Utrecht 2013

Reageer op dit artikel

Scroll naar boven