Geloof, hoop en liefde

De uitdrukking geloof, hoop en liefde is afkomstig uit de Bijbel, en wel uit 1 Korintiërs 13 in het Nieuwe Testament. Ik wil er een stukje aan wijden omdat ik het inspirerende woorden vind, ook voor mensen die niet religieus zijn of in een god geloven.

Geloof heeft volgens Van Dale te maken met “een innig en vast vertrouwen op God”, een overgave aan Zijn leiding. Het besef dat alles gebeurt volgens Zijn wil, ook al weet je soms het hoe en waarom niet. Geloof wordt op sieraden vaak verbeeld als een kruis, een verwijzing naar de kruisdood en opstanding van Jezus.

Hoop is een positieve mentale instelling. Erop vertrouwen dat, hoe moeilijk en zwaar het nu misschien ook is, alles uiteindelijk goed zal komen. De verwachting dat het morgen misschien al beter gaat dan vandaag. Je zit nu in een dal, maar je zult de top bereiken. Met deze wetenschap en dit besef kun je stormen doorstaan. Hoop wordt vaak verbeeld door een anker waarmee je stevig blijft liggen in woelig water.

Moed

En dan de liefde. Apostel Paulus schrijft in een brief in 55 na Christus aan de Korintiërs: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” Hiermee bedoelt hij niet de romantische liefde, maar meer een universele liefde voor de ander en het andere, die zich op allerlei manieren kan uiten, bijvoorbeeld in: zorgzaamheid voor alle levende wezens en de hele planeet, betrokkenheid, onbaatzuchtigheid, opofferingsgezindheid, gulheid, ruimhartigheid, meelevendheid, hulpvaardigheid, welwillendheid, vredelievendheid, vergevingsgezindheid, attent zijn, het goede in de ander zien en ga zo maar door. Mooi om na te streven. De liefde wordt universeel gesymboliseerd door een hart.

Ik hoop dat je moed kunt putten uit de woorden geloof, hoop en liefde als het minder gaat en je in zwaar weer verkeert. Laat deze drie-eenheid je inspireren en je bijlichten op je weg.

Reageer op dit artikel

Scroll naar boven