Desiderata

De volgende tekst heet Desiderata en is afkomstig van Max Ehrmann.

“Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.

Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zakendoen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed. Heb daarom ook vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld. Streef naar geluk.”

 – Max Ehrmann, 1927

Toelichting:
De Latijnse titel Desiderata betekent: zaken waar het verlangen naar uitgaat. Max Ehrmann (1872-1945) was een Amerikaans dichter en advocaat en hij schreef dit prozagedicht voor zichzelf “omdat het de deugden aanbeveelt die ik het meest nodig had”. Het leert mensen hoe te leven en roept op om met hoop, wijsheid en mededogen te kijken naar de schoonheid en schaduwkanten van de wereld. Desiderata kreeg – onder meer via vele posters – grote bekendheid nadat het in 1965 op het sterfbed van de politicus Adlai Stevenson werd gevonden, die de tekst voor zijn kerstkaarten wilde gebruiken.

Ten onrechte wordt vaak aangenomen dat het gedicht geschreven is door een anonieme auteur en in 1692 in de Old St. Paul’s Church te Baltimore gevonden is. Dit misverstand ontstond doordat de predikant aldaar, Frederick Kates, het gedicht rond 1959 in een boekje voor zijn gemeente opnam en daarin dat jaar 1692 noemde, het bouwjaar van de kerk. Zo kwam het dat mensen het bouwjaar van de kerk verwarden met het jaar waarin Desiderata geschreven is.

Het gedicht heeft door de jaren heen vele mensen geïnspireerd.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Scroll naar boven