Digitaliseren – ervaringen delen

Zorginstellingen en cliënten hebben belang bij nieuwe technieken. Zo kan digitaliseren de mogelijkheid bieden om online je dossier in te zien en afspraken te maken. Maar actueel is ook het ‘blended’ behandelen, je contact met de behandelaar kan fysiek en digitaal zijn. Er kan ook gecombineerd worden met digitale zelfhulpmodules. Het staat al jaren op het verlanglijstje van de cliëntenraden van Pro Persona. Iwanka Vaneman, lid van de cliëntenraad Ede, legt uit.
Bij eerdere pilots en onderzoeken worden voordelen van digitaliseren voor cliënten genoemd: laagdrempeligheid; een flexibeler contact met behandelaren; minder reistijd en -kosten; zelf bepalen wanneer je bepaalde zelfhulpmodules wilt aanpakken; het (terug)lezen van gespreksverslagen; overal ter wereld bij je gegevens kunnen (ook je terugvalpreventieplan) en vaak kunnen online behandelingen direct beginnen, waardoor er geen of nauwelijks wachtlijsten meer zijn.
Door een reorganisatie binnen Pro Persona zijn digitaal behandelen en een cliëntportaal van de grond gekomen. Digitaal behandelen heeft ook een boost gekregen door Covid-19 en een deel van onze cliënten maakt daar nu gebruik van. Ook zijn er cliënten die zowel fysiek als digitaal (blended) worden behandeld.
Cliëntportaal
Vanaf voorjaar 2021 krijgt iedereen die aangemeld is bij Pro Persona Connect (veelal ambulante hulpverlening) de mogelijkheid een eigen cliëntportaal te activeren op Mijn Pro Persona. Hier kunnen cliënten informatie vinden over de behandelingen en krijgen zij toegang tot het online behandelplatform. Cliënten kunnen er bijvoorbeeld meer leren over psychische klachten, lezen over de behandeling en/of contact opnemen met de behandelaar.
Na het startgesprek maakt de behandelaar in overleg met de cliënt een behandelplan. Samen wordt afgesproken of behandeling op een van onze behandellocaties of via beeldbellen plaatsvindt. Afwisselen kan natuurlijk ook. Vanaf mei 2021 zullen er ook online modules beschikbaar zijn. Samen met de behandelaar bekijkt de cliënt welke online behandelmodules geschikt zijn. In een beveiligde omgeving maakt de cliënt dan opdrachten, doet oefeningen en kan mailen met zijn behandelaar.
Meedenken
De afgelopen maanden hebben ervaringsdeskundigen, veelal (ex-)cliënten van Pro Persona, meegewerkt aan het realiseren van een cliëntenportaal van Pro Persona. Samen met bureau Minddistrict is er ook gekeken naar een welkomstmodule. Dit allemaal geheel passend, digitaal, op afstand.
Veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd zoals een digitale agenda, het in kunnen zien van je behandelplan en gespreksverslagen. Wie heeft er toegang tot een dossier? Waar kunnen cliënten straks het portaal voor gebruiken? Zien zij hun ingevulde vragenlijsten in? Wellicht kan er contact met lotgenoten zijn via het portaal.
De cliëntenraden van Pro Persona zijn blij dat de noodzaak van het cliëntportaal en cliëntenparticipatie wordt gezien en zijn dus verheugd mee te kunnen delen dat in het voorjaar 2021 gebruik gemaakt kan worden van het cliëntenportaal Mijn Pro Persona. Samen met de behandelaar wordt er vanaf dat moment gewerkt in een digitale, flexibele en – niet onbelangrijk – beveiligde werkomgeving.
Scroll naar boven