Geschiedenis van De Kentering

De Kentering bestaat sinds 2001 en is ontstaan op initiatief van het Basisberaad in Nijmegen, een regionaal overlegorgaan voor de psychiatrie. Een van de oprichters was Bert Arts, zelf cliënt en een groot voorvechter van de belangen van mensen uit de psychiatrie.

De Kentering begon als informatiewinkel, waar medewerkers met eigen ervaring in de psychiatrie informatie geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor (ex-)cliënten.
Het was – en is – dus een cliëntgestuurd project.

Bert Arts
Initiatief

Het eerste initiatief voor een dergelijke winkel ontstond al in 1998. Het jaar daarop huurden 2 cliënten heel voortvarend een pand aan de Tweede Walstraat 65. Dit pand werd aanvankelijk gebruikt als opslagplaats voor tweedehands kantoormeubelen. In 2000 kwam er schot in de zaak, er werd een stichting opgericht en er kwam fondsengeld binnen.

Een enthousiaste groep vrijwilligers stak de handen flink uit de mouwen. De muren en het plafond werden gewit en de kozijnen en kasten geschilderd. Direct daarna werd een laminaatvloer gelegd en kon de verdere inrichting plaatsvinden.

Informatiewinkel
Ook werd er een sociale kaart gemaakt, dat wil zeggen een inventarisatie van alle instellingen in de psychiatrie en daarbuiten. Verder kregen de medewerkers een scholing om hen voor te bereiden op hun toekomstige taak. Tot slot werd ook een taakverdeling bedacht. Hiervoor werden een aantal functies op een rij gezet, zoals:

contactpersoon,  beheerder,  baliemedewerker,  computerdeskundige, administratieve krachten en mensen voor visieontwikkeling (denktank).

Op 15 juni 2001 opende Informatiewinkel De Kentering officieel zijn deuren. Dit ging gepaard met ruime aandacht in de plaatselijke pers.

Cliëntondersteuning

Na enkele jaren bleek er behoefte te zijn aan extra afdeling, waar mensen terecht konden met het aanvragen van bepaalde zorg. De reden hiervoor waren de vernieuwingen in de zorg en het steeds ingewikkelder worden van regels en wetten. Daardoor was (en is) het voor cliënten steeds moeilijker om de zorg te krijgen die gewenst is. Daarom werd in 2004 een extra afdeling aan De Kentering toegevoegd – Cliëntondersteuning.

In 2010 bleek De Kentering uit haar voegen te groeien. Hoewel het kleine pand aan de Tweede Walstraat knus en gezellig was, bleek het niet meer te voldoen aan de eisen van de tijd. Daarom betrokken wij in 2011 een nieuw pand aan de Limoslaan 10, met een grote vergaderruimte en aparte spreekkamer.

De Kentering

2011 was echter ook een zwart jaar – in dat jaar overleed Bert Arts, onze grote voorvechter en frontman. Zonder Bert had De Kentering nooit bestaan. Hij wist gedreven, maar altijd met humor, de belangen te verdedigen van hen die het onderaan de maatschappelijke ladder staan. Hij werd begraven op 9 maart 2011, na een mooie en drukbezochte uitvaartplechtigheid.

Voor zowel cliënten als medewerkers zijn de werkzaamheden steeds meer aan het vervloeien. We spreken niet meer apart van de Informatiewinkel, Cliëntondersteuning of het Basisberaad maar pakken alles samen onder een noemer: De Kentering.

Fusieplannen

In 2012 ontstond vanuit de politiek de wens om een Zelfregiecentrum op te richten in Nijmegen, waar mensen met en zonder beperking terecht zouden kunnen om meer regie te krijgen over hun leven. Hiertoe sloten vier belangenorganisaties voor mensen met een kwetsbaarheid een samenwerkingsconvenant.

Deze vier organisaties waren de WIG, voor mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken, Onderling Sterk, voor mensen met een licht verstandelijke beperking, BWN, dat helpt bij bezwaarprocedures rond sociale zekerheid, en De Kentering, die zich sterk maakt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Omdat het doel van het Zelfregiecentrum – mensen helpen in het herpakken van de regie over hun eigen leven – goed aansloot bij het uitgangspunt van De Kentering – mensen die psychisch kwetsbaar zijn autonomer en sterker te helpen worden – besloot De Kentering mee te doen.

Een volledige fusie van de organisaties was beoogd per 1 januari 2018.

BWN haakte echter in het voorjaar 2017 af. In het toewerken naar een fusie bleek de visie van directie en bestuur van het komende Zelfregiecentrum Nijmegen te veel te verschillen van de visie van De Kentering.

In de wens vorm te geven aan de organisatie zelf, ervoeren de mensen van De Kentering veel weerstand.

De waarden waar De Kentering voor staat, zoals inspraak en initiatieven van onderop, kwamen in de plannen van het Zelfregiecentrum onvoldoende tot hun recht. Daarom kaatste de fusie uiteindelijk af, al blijft er wel samenwerking bestaan.

Activiteiten

De Kentering richt zich op scholing, voorlichting en informatievoorziening op het gebied van de psychiatrie.

Ook biedt zij trainingen aan zoals de WRAP (over een gereedschapskoffer die helpt je goed te voelen) en de herstelgroep HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid).

Tot het aanbod behoort ook laagdrempelige cliëntondersteuning aan mensen met een psychiatrische achtergrond of psychische kwetsbaarheid en aan hun betrokkenen.

De vragen hebben betrekking op pgb, financiën, werk/vrije tijd, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact en informatie over zorginstellingen.

Eigenlijk is iedereen welkom die het (tijdelijk) niet zo makkelijk heeft in het leven. Je kunt anderen ontmoeten, je ervaringen delen met lotgenoten, je ervaringsdeskundigheid inzetten, trainingen zoals de WRAP en de HEE

volgen om je sterker te voelen, hulpvragen stellen (tijdens spreekuren), vrijwilligerswerk doen of zelf een activiteit starten.

Ook adviseert De Kentering de lokale politiek waar het gaat om de belangen van psychisch kwetsbare mensen.

Dit gaat via een aantal kanalen: deelname aan adviesraden college van burgemeester & wethouders, deelname aan cliëntenraden en uitvoeringsoverleggen, inspraak bij de gemeente en het organiseren van acties.

Verder onderhoudt De Kentering contacten met lokale, regionale en landelijke organisaties en is zij aanwezig op relevante bijeenkomsten die zij houden.

Daarnaast biedt ze haar pand aan voor gebruik van meer dan een 12 lotgenotengroepen.

De Kentering is gehuisvest aan de Limoslaan 10 te Nijmegen.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Scroll naar boven