De vele verdiensten van Saskia Dubbelt

Saskia Dubbelt zwaaide in juni 2022 af bij De Kentering met de Bert Arts-prijs. Om haar nog eens in het zonnetje te zetten een blik op haar verdiensten.

Saskia was wat je noemt van vele markten thuis. Rond 2005 startte ze bij de Infowinkel aan de Tweede Walstraat met het verzamelen, ordenen en geven van informatie. Na de verhuizing naar het Limosterrein heeft ze haar werkzaamheden uitgebreid. Ze heeft de eerste WMEE-cursus gevolgd (Werken Met Eigen Ervaring, nu de Oriëntatiecursus Ervaringsdeskundigheid), de WRAP en de cursus kartrekker voor de herstelwerkgroep plus de opfriscursus daarvan. Het geleerde bracht ze vervolgens in de praktijk door in 2017 en 2018 de herstelgroep te leiden samen met een co-kartrekker. Hiernaast heeft Saskia is het bestuur van De Kentering gezeten en in de PR-groep, waarvoor ze ook onder andere op wijkmarkten heeft gestaan. Bij verschillende wijkcentra verzorgde ze ook de workshop ‘Zo gek nog niet’ samen met Peer van Tandem. 

Saskia hield zich ook bezig met de politiek. In 2015 nam ze als ervaringsdeskundige deel aan een politiek debat, waarop ze meteen met een quote in een lokale krant kwam. Op een groot congres van de overheid over de ggz overhandigde ze Mark Rutte een boekje van Anoiksis over psychoses, met de woorden: als je ergens over gaat beslissen dan moet je wel weten waar je het over hebt. Samen met Vincent van Dongen zat ze in de participatieraad van het Zelfregiecentrum.

Bevlogenheid

Ook heeft Saskia voorlichting gegeven over het leven met een psychische kwetsbaarheid, bij het gymnasium, de universiteit, de HAN maatschappelijk werk en het ROC. Later heeft ze voor het voorlichtingsinitiatief GEK in de KLAS voorbereidend werk gedaan en de cursus mede vormgegeven en aan de cursusmap bijgedragen. Haar theatrale kwaliteiten kon ze vier keer uitleven tijdens de opening van de Dag van de Kwaliteit. Ook op culinair gebied kon ze uit de voeten: meermaals gaf ze een high tea bij een informatiebijeenkomst. Vooral die over de nieuwe dwangwet werd goed bezocht.

Wat opvalt is Saskia’s veelzijdigheid en haar bevlogenheid. Ze kon op meerdere terreinen bijdragen, van training tot voorlichting en politiek en had echt hart voor de zaak. Ze zette zich met ziel en zaligheid in voor het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Al met al mag ze terugkijken op mooie en succesvolle jaren bij De Kentering. We bedanken haar hartelijk en wensen haar alle goeds voor de toekomst.

Reageer op dit artikel

Scroll naar boven