Inleiding: Online, vloek of zegen? Hoe kwetsbaar ben je online?

Leven speelt zich tegenwoordig voor een groot deel online af. Hoe jonger mensen zijn, hoe meer hun sociale leven online plaats vindt. Zijn ouderen nog gewend om elkaar te bellen via de vaste lijn of tegenwoordig ook mobiel, voor jongeren vindt het contact met leeftijdsgenoten via appjes plaats in plaats van met een telefoontje. Social media zijn niet meer weg te denken. Ongeacht de leeftijd zijn er onder gebruikers van social media natuurlijk ook mensen die psychisch kwetsbaar zijn, die lijden onder angsten, depressies, psychoses of andere psychische kwalen. Dan rijst de vraag: hoe kwetsbaar toon je je op die social media?
Social media worden vaak gebruikt om een rooskleuriger beeld van jezelf te tonen, dan wat echt het geval is. Maar als je psychisch leed overweldigend is en voor jou een deel is van jezelf zoals je echt bent, wil je dat pijnlijke stuk soms juist wel delen. Er zijn mensen die juist door hun psychische kwetsbaarheid openlijk te tonen, ruimte willen creëren in de maatschappij om meer open te zijn. Influencers zijn mensen die veel volgers hebben op social media en daardoor ook veel invloed. Bekende influencers zoals Bianca Toeps, Zjos Dekker en Dylan Haegens zijn open over hun kwetsbaarheid en voorvechter voor “er mogen zijn”. Ondanks dat je psychisch gezien niet behoort tot de meerderheid wiens psyche hen niet tot last is. Voor die influencers is dat een bewuste keuze.
Schade
Het kan echter ook voorkomen dat het open zijn op social media leidt tot grote schade. Geertje Paaij heeft daar letterlijk een boek over opengedaan. In ‘Hoe ons brein ons bedriegt’ schetst zij hoe haar dochter tijdens een gedwongen opname in een ggz-instelling niets in de weg wordt gelegd om toch gewoon op social media actief te blijven. Door het posten van onthullende foto’s vanuit de instelling komt ze in contact met gevaarlijke types. Met het boek doet Geertje Paaij een pleidooi dat ggz-instellingen hun cliënten beperken in het vrijelijk online kunnen gaan.
“Hoe kwetsbaar ben je online?” is dus een vraag die je kunt stellen. In dubbele zin: hoe kwetsbaar wil je zijn in je online verschijning, als je psychisch kwetsbaar bent? En hoe kwetsbaar maakt het je, als je online daarover open bent? Daarover wil De Kentering in gesprek gaan op de Dag van de Kwaliteit.
Normaal gesproken in de Lindenberg, deze keer – om vanzelfsprekende redenen – online. Dat sluit meteen aan op ons thema!
Scroll naar boven