Liberman Module: Omgaan met werk

Wat geeft je een tevreden gevoel en houdt je van de straat? Juist: werk, goed voor u!

Een van de Liberman Modules is gericht op omgaan met werk. De module is opgebouwd uit negen vaardigheidsdomeinen. Een beknopt overzicht.

In het eerste komt aan de orde hoe werk je leven verandert. Het gaat over kosten en baten (wat lever je in en wat brengt het op), je inkomen en je ziektekostenverzekering.

In het tweede lees je over specifieke kennis over je werk: bijvoorbeeld loon, omgang met anderen, werkopdrachten, kleding en hygiëne.

Hierna wordt stress op je werk behandeld.

Vervolgens leer je algemene technieken om problemen op te lossen.

Het volgende vaardigheidsdomein behandelt psychiatrische symptomen zoals depressiviteit en concentratieproblemen en hoe je die minder storend kunt laten zijn. Er is aandacht voor medicijnen zoals stemmingsstabilisatoren, antipsychotica en antidepressiva. In een maandoverzicht kun je je medicatie en symptomen bijhouden en of je last hebt van bijwerkingen van de medicijnen.

Het zesde vaardigheidsdomein behandelt het omgaan met alcohol en drugs en presenteert gezonde alternatieven voor alcohol- en drugsgebruik.

Hierna krijg je tips over hoe je je werk kunt verbeteren, dit aan de hand van diverse probleemsituaties. Wie kan jou helpen door feedback te geven? Met wie kun je over je werk praten? Je leert om te gaan met negatieve feedback.

Vaardigheidsdomein 8 gaat over het omgaan met mensen op je werk. Je leert iets over informele sociale omgangsvormen: waarover kun je wel en niet praten? Ook komen basale gesprekstechnieken aan de orde: wat zijn uitnodigende en afwijzende signalen; hoe open je een gesprekje, hoe hou je het gaande en hoe beëindig je het?

Het negende en laatste vaardigheidsdomein richt zich op je motivatie en wie je tot steun kan zijn.

Al met al een module die je zeker tot steun kan zijn als je (weer) wilt gaan werken of daarover twijfelt en een steuntje in de rug nodig hebt. Succes gewenst. Aan de slag!

De module bestaat uit 30 bijeenkomsten van 2 keer 45 minuten.

Meer informatie is te krijgen bij: Margreet Kamp van Pro Persona, tel. 024-3283911.

Reageer op dit artikel

Scroll naar boven