Vooraankondiging Dag van de Kwaliteit 2023

Door corona was er de vorige keer, in 2021, geen Dag, maar een Uur van de Kwaliteit. Gelukkig ligt de pandemie inmiddels achter ons, zodat De Kentering weer als vanouds een Dag van de Kwaliteit kan aankondigen, volgens traditie in de Lindenberg, Ridderstraat 23 te Nijmegen. Deze dag van ontmoeting, inspiratie en uitwisseling in een informele setting draait om de kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid en is ook interessant en informatief voor hun naasten, beleidsmakers en iedereen die zich betrokken voelt. Schrijf meteen in je agenda: op 16 mei 2023 gaat het gebeuren! Aanmelden is gewenst, daarvoor klik je hier. Het spoorboekje voor deze 14e Dag van de Kwaliteit ziet er als volgt uit:

  • 10.00 – 10.30 uur inloop
  • 10.30 – 12.30 u plenair deel
  • 12.30 – 13.30 u lunch
  • 13.30 – 14.15 u workshopronde 1
  • 14.30 – 15.15 u workshopronde 2
  • 15.30 – 16.00 u plenaire ludieke afsluiting (daarna is er nog de mogelijkheid om te borrelen)

Actueel

Dit jaar heeft De Kentering gekozen voor een thema dat – helaas – uiterst actueel is: psychische kwetsbaarheid en armoede. Door de torenhoge inflatie en energierekeningen kunnen zelfs mensen met een modaal inkomen financieel in de problemen komen, laat staan mensen die het toch al niet breed hadden. Mensen met een psychische kwetsbaarheid behoren vaak tot deze laatste groep doordat hun situatie het moeilijk maakt inkomen te genereren. Andersom kan het leven in armoede tot psychische klachten leiden. Dit thema wordt verkend aan de hand van presentaties, debat en workshops. Aspecten van deze problematiek zijn (zelf)stigma, schaamte, verlies en rouw. Cabaret zorgt voor een vrolijke noot.

Debat

Jessica van Hinthem, zelf ervaringsdeskundige in leven met armoede, opent de dag met een presentatie over de lessen het Beleefhuis heeft opgeleverd. Dit project, door haarzelf opgestart, bood mensen die niet zelf armoede ervaren maar wel met de doelgroep te maken hebben, de kans om te ervaren wat armoede met je doet. Daarna gaan ervaringsdeskundigen, deskundigen, hulpverleners, uitvoerders en de zaal met elkaar in debat over de samenhang tussen psychische kwetsbaarheid en armoede. Hierna genieten alle aanwezigen van een smakelijke lunch, kosteloos aangeboden door De Kentering.

Stress 

Vervolgens belichten we het thema van diverse kanten in twee workshoprondes. Zo kun je je verdiepen in de relatie tussen armoede en stress of leren hoe je met yoga-oefeningen die stress te lijf kunt gaan. Ook is er een workshop waarin je leert waar je qua financiën recht op hebt en waar je hiervoor terechtkunt. Ga in gesprek over schaamte en stigma, verlies en rouw. Je kunt ook schilderen wat rijkdom voor jou betekent. Marjolijn van Kooten sluit de dag humoristisch af met cabaret.

Nieuwe ideeën 

De organisatoren hopen met deze dag te bereiken dat mensen die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid en met armoede zich gewaardeerd, gehoord en gezien voelen – en geïnspireerd en gewapend met nieuwe ideeën naar huis gaan. En dat beleidsmakers en hulpverleners hun gereedschapskist kunnen aanvullen met nieuwe helpende methodes die werken voor mensen die met armoede te kampen hebben. Meer begrip en een betere onderlinge relatie door de uitwisseling van ervaringen en kennis tussen deze twee groepen mensen zou een mooi resultaat zijn van de 14e Dag van de Kwaliteit.

We zien je graag komen op 16 mei!

Deelname aan de Dag van de Kwaliteit en lunch is gratis. Zoals gezegd, aanmelden is gewenst (ook met het oog op de lunch), daarvoor klik je hier.

Deelname aan de Dag van de Kwaliteit en lunch is gratis.

Zoals gezegd, aanmelden is gewenst (ook met het oog op de lunch), daarvoor klik je hier.

Reageer op dit artikel

Scroll naar boven