Belangenorganisaties in verzet tegen voorgenomen bezuinigingen Wajong en Wmo

Onlangs werd bekend dat het kabinet voornemens is om de jonggehandicaptenkorting in stappen te verlagen. De jonggehandicaptenkorting is een heffingskorting die Wajongers een substantieel belastingvoordeel geeft. Nu nog (in 2023) bedraagt de jonggehandicaptenkorting 820,- euro. Dit zou in de toekomst uiteindelijk 410,- euro worden.

Een andere bezuiniging die het kabinet wil invoeren is het inkomensafhankelijk maken van de eigen bijdrage voor de Wmo. Dit betekent dat hoe hoger je inkomen is, hoe hoger de eigen bijdrage wordt. Nu nog betaalt iedereen 19 euro per maand aan eigen bijdrage, maar met het voornemen van het kabinet kan dit oplopen tot 250 euro.

Verschillende belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), FNV en MIND, hebben geprotesteerd tegen de plannen. Zij vrezen dat het inkomensafhankelijk maken van de eigen bijdrage met name middeninkomens zal treffen. Maar ook de verlaging van de jonggehandicaptenkorting kan mensen in financiële problemen brengen, omdat Wajongers al een laag inkomen hebben.

In een brief aan de Tweede Kamer stellen de belangenorganisaties dat “mensen met een arbeidsbeperking te maken hebben met veel bestaansonzekerheid. En onderzoeken van het SCP laten zien dat veel mensen met een arbeidsbeperking tot de meest achtergebleven groep behoren als het gaat om geld en vermogen, sociaal kapitaal en cultureel kapitaal”.

De voornemens van het kabinet zijn nog niet definitief. BBB, PvdA en GroenLinks hebben een motie ingediend om de verlaging van de jonggehandicaptenkorting van de baan te krijgen. In augustus komt het kabinet met een reactie op de motie.

Reageer op dit artikel

Scroll naar boven