Centraal toeleidingspunt GGZ moet einde maken aan wachtlijsten

Onlangs heeft er een congres plaatsgevonden om een nieuw plan te presenteren dat de  wachtlijsten in de GGZ in de regio Nijmegen en Arnhem moet wegwerken: het centraal toeleidingspunt GGZ. Dit toeleidingspunt moet ervoor zorgen dat mensen sneller en makkelijker toegang krijgen tot de juiste zorg.

In Nijmegen en Arnhem bestaan er al jaren lange wachtlijsten voor de gespecialiseerde tweedelijns GGZ en aanverwante zorg. Vaak krijgen mensen hierdoor niet tijdig passende zorg en kunnen klachten verergeren. Daarnaast schort het vaak aan samenwerking tussen zorginstellingen en het sociaal domein bij het bepalen welke zorg of ondersteuning iemand nodig heeft. Soms blijken mensen hierdoor op een verkeerde wachtlijst te komen, of worden diagnoses verkeerd ingeschat.

Het nieuwe project moet deze problemen oplossen. Concreet betekent dit dat hulpvragen die bij de huisarts terecht komen worden voorgelegd aan het centraal toeleidingspunt GGZ. Vervolgens zullen hulpverleners uit verschillende organisaties de persoon die hulp behoeft screenen en toeleiden naar de juiste zorg. Dit kan geestelijke gezondheidszorg zijn, maar ook bijvoorbeeld zorg die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Denk aan beschermd wonen of ambulante begeleiding. Belangrijke aspecten hierbij zijn de regie van de hulpvrager en diens keuzevrijheid.

Aan het vormgeven van het centraal toeleidingspunt hebben veel partijen meegewerkt: onder andere zorginstellingen, huisartsen, ervaringsdeskundigen, verzekeraars en gemeenten. Het doel is om in 2024 het centraal toeleidingspunt in de praktijk te realiseren.

Reageer op dit artikel

Scroll naar boven