Nieuwe structuur opbouwen na periode van verwardheid vaak lastig

Mensen die een verwarde periode achter de rug hebben, hebben vaak moeite om hun leven opnieuw op de rails te krijgen. Dat is de conclusie van het onderzoek “Grip op herstel na verward gedrag” van Toezicht Sociaal Domein.

Mensen hebben na een periode van verward gedrag op uiteenlopende leefgebieden ondersteuning nodig, stellen de onderzoekers. Denk aan werk, dagbesteding, praktische ondersteuning en sociale ondersteuning. Daarom is het belangrijk dat regionale en lokale instanties met elkaar samenwerken. Ook zouden familie en vrienden, voor zover aanwezig, betrokken moeten worden bij de ondersteuning. Al deze inspanningen zouden gefocust moeten zijn op een wijkgerichte aanpak, waar de persoon in kwestie nabije zorg en ondersteuning krijgt.

Er is de afgelopen tijd in een aantal Nederlandse gemeenten een pilot gedaan, waarbij de focus lag op herstelgerichte zorg in dagbestedingscentra. Hieruit bleek dat er veel verschillende vormen van dagbesteding nodig zijn, omdat de doelgroep ook gevarieerd is en uiteenlopende wensen en behoeften heeft. Zoals in het onderzoek staat: “De verschillende routes en het scala aan activiteiten blijken nodig omdat de doelgroep die via dagbesteding aan zijn herstel wil werken zeer divers is. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen in psychische problematiek, vaardigheden, arbeidsgeschiedenis, interesses, sociaal netwerk, etc.”

Eén van de aanbevelingen van het onderzoek is dat hulpverleners inzicht moeten krijgen in het actuele aanbod aan dagbestedingsactiviteiten. Op deze manier kan beter maatwerk geleverd worden aan de cliënt. Daarnaast is het van belang dat ervaringen van cliënten met dagbestedingscentra worden geïnventariseerd, zodat helder wordt welke dagbesteding bij welke cliënt past.

Wil je het hele onderzoek lezen? Ga dan naar https://www.toezichtsociaaldomein.nl/onderzoeken-en-instrumenten/grip-op-herstel-na-verward-gedrag/documenten/rapporten/2019/02/21/doen-wat-nodig-is

Reageer op dit artikel

Scroll naar boven