Dag van de Kwaliteit 2021
- uitzending gemist –

Vanwege corona kon De Kentering vorig jaar niet de gebruikelijke Dag van de Kwaliteit organiseren en waren we dit jaar aangewezen op een digitale variant. Dat is het Uur van de Kwaliteit geworden.
Het thema is zeer toepasselijk: Online, vloek of zegen?
Terugkijken
Hieronder kun je de uitzending van 3 juni 2021 terugkijken:

Gericht terugkijken kan door de items los te bekijken door te klikken op de tijdsmarkers:
00:36 – Ervaringsverhaal Linda over haar persoonlijke ervaringen met social media
04:22 – Vrijwilligers van De Kentering: wat verstaan zij onder social media?
07:21 – Humoristische sketch: een stel met een psychische kwetsbaarheid heeft een innovatie oplossing
13:05 – Geert Paaij, schrijfster van ‘Als je brein je bedriegt’ vertelt over de gevaren van actief zijn op social media als het psychisch kwetsbaar bent
21:31 – Vrijwilligers van De Kentering vertellen over hun ervaringen met social media
26:30 – Philippe Delespaul, hoogleraar Innovatie in de ggz ziet meer heil in e-communities dan in e-health
32:26 – Nic Vos de Wael vertelt over onderzoek van MIND dat positieve en negatieve ervaringen met digitale zorg in coronatijd signaleert
37:20 – Vrijwilligers van De Kentering vertellen over steun die ze halen uit social media
39:47 – Lars, student en medewerker van MING Young Studio met een vlog over zijn ervaringen met social media
46:24 – Vrijwilligers van De Kentering geven antwoord: social media, vloek of zegen?

Extra links
In het Uur van de Kwaliteit kwam veel informatie voorbij. Dat kan de behoefte oproepen je verder te verdiepen, om de zaken nog eens terug te kijken of om dingen online te delen. Om in die behoeften te voorzien, volgen hier een aantal links met achtergrondinformatie en terugkijkmomenten.
Heb je je gebruik van social media zelf in de hand?
digitalebalans.nl
Meer over het boek van Geertje Paaij waarin zij de gevaren schetst van toegang tot social media, wanneer het psychisch slecht met je gaat:
geertjepaaij.nl/als-je-brein-je-bedriegt
Meer over het werk van Philippe Delespaul:
denieuweggz.nl
Meer over de eCommunities waar mensen samenkomen om van elkaar te leren hoe om te gaan met psychische kwetsbaarheid in het dagelijks leven:
   voor mensen met eetstoornissen: proud2bme.nl
   voor mensen met een psychose-gevoeligheid: psychosenet.nl
Meer over de resultaten van het onderzoek door MIND naar het welbevinden van psychisch kwetsbare mensen in corona-tijd: mindplatform.nl/nieuws/corona-onderzoek-mind-nieuwe-uitvraag-en-alle-resultaten-tot-nu-toe
Meer over MIND, de belangenorganisatie voor psychische gezondheid:
wijzijnmind.nl
Meer om te kijken
losse onderdelen van het Uur van de Kwaliteit terug zien of links vinden om die te delen:
www.youtube.com/user/RotzooitjeNL/videos
de trailer van Zlatan is Gek:
https://www.youtube.com/watch?v=1mUQDXQYvbI
Stichting Take4 ondersteunt Jöran Moerkens bij het realiseren van een documentaire over zijn bipolariteit: ‘Zlatan is gek’. Doel van de documentaire is het bevorderen en verspreiden van kennis over bipolariteit, het doorbreken van het taboe rondom de ziekte en het bieden van handreikingen aan professionals en naasten/betrokkenen. Het is de bedoeling de documentaire af te ronden in de zomer van 2021 en in het najaar te presenteren.
zlatanisgek.nl
Liever lezen?

De Dag van de Kwaliteit kreeg vanwege de corona-maatregelen de vorm van een online Uur van de Kwaliteit als videostream.
Voor wie liever leest verschenen over het zelfde thema ‘Online, vloek of zegen?’ ook artikelen in de papieren Nieuwsbrief van De Kentering.
Deze artikelen kun je hier teruglezen, net als het geschreven verslag over deze dag.

Scroll naar boven